banner joga

Filozofie jógy

Mantra ÓM

ÓM je základní a zároveň nejznámější mantrou. Používá se samostatně nebo jako součást dalších manter. Známe ji jako ÓM či AUM, stále je to ale tatáž mantra, prapůvodní zvuk neboli pranava, vibrace vesmíru.

Číst dál...

Satja neboli nelhaní

Satja je jednou z jam, neboli "příkazů" osmistupňové rádžajógy. Překládáme ji jako nelhaní nebo pravdivost. Podobně jako jiné morální zásady prvního stupně rádžajógy, i satja se vztahuje jak na naše okolí, tak na nás samé.

 

Číst dál...

Ahinsa neboli nenásilí

Jóga není pouze o fyzickém cvičení. Existuje celá řada cest jógy. Jedna z nich, tzv. královská cesta neboli rádžajóga, má ve svém osmistupňovém žebříčku ásany až na třetím místě. Na prvním má jamu neboli pět morálních zákazů, tedy to, čeho bychom se měli vyvarovat. Ahinsa bývá z této pětice řazená na první místo.

 

Číst dál...

Pochybnosti i naděje ve všech fázích Bytí

Dvě miminka v bříšku si povídají o životě a jaký by život mohl být mimo dělohu...Co je potom? Je to konec nebo začátek? Jak je vidět, tyto otázky nás provázejí ve všech fázích Bytí :-)

Číst dál...

Mantra vnitřní cesty – Óm mani padme hum

Mantra tibetského buddhismu, která nám sprostředkovává ten nejvyšší prožitek Bytí. K recitování mantry není potřeba nějakého zasvěcení, její blahodárný účinek je určen pro všechny cítící bytosti.

Číst dál...

Příběh o muži, který měl čtyři manželky

V Agama sutě, což je jedna z prvních sbírek Buddových rozprav, nacházíme příběh o karmě jednoho muže, který měl čtyři manželky. Pojďme se z něj poučit.

Číst dál...

Čtyři vznešené pravdy jako základ Buddhova učení

Jejich znalost a pochopení je klíčem k duchovnímu rozvoji a ukončení utrpení. Jejich jednoduchost a logika otevírá nekonečný potenciál lidského zrození. Seznamte se s nimi.

Číst dál...

Peklo a ráj Buddhistů a co je to vlastně ta „karma".

„Moudrý člověk si vytvoří své nebe kdekoliv, stejně jako si hlupák tvoří své peklo." Buddhistický koncept nebe a pekla je zcela odlišný od náboženských konceptů.

Číst dál...

"8 cest jógy k vrcholu lidské zkušenosti"

Fyzická praxe není o nic méně důležitá, než duchovní praxe a to samé platí i naopak. Jóga má mnoho cest (pádah), které do detailu popsal Pataňdžali, velký mudrc a myslitel. Z jeho Jóga Súter (vyjádření/pravidel) vznikla různá odvětví jógy, mimo jiné Hatha jóga (pozice těla), Džňána jóga (Jóga vědění), Dhjána jóga (Jóga meditace) a další. Jóga je jeden ze systémů indické filosofie a podle této filosofie přináší způsob, jak zažít tu nejzazší realitu. Právě proto je "osm stupňů jógy" praktickým návodem pro ty, kteří chtějí poznat podstatu života a způsob, jak člověk může dosáhnout vrcholu lidské zkušenosti.

Číst dál...

Citáty od Buddhy, které projasní váš den.

Siddharta Gautama stál při vzniku Buddhismu v Indii. Žil někdy mezi 6. a 4. stoletím před Kristem. Slovo "Buddha" zmená probuzený nebo osvícený a také označuje první probuzenou osobu ve své době. Siddharta Gautama je právem považován za nejvyššího z probuzených a těchto pár citátů do dokládá:

"Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti."

"Ty, tak jako nikdo jiný v celém vesmíru, si zasloužíš svoji lásku a přívětivost."

"Kolik svatých slov jste přečetli, kolik svatých slov jste vyřkli, co však zmohou když podle nich nejednáte."

"Není nic horšího než pochybnosti. Pochybnosti rozdělují lidi. Je to jed, který rozloží přátelství a rozbíjí vztahy. Je jako trn, který dráždí a bolí. Je jako meč, který zabíjí."

"Můžete ztratit jen to, k čemu jste připoutáni."

"Mír pramení z vnitřku. Nehledejte ho mimo sebe."

"Můžete prohledat celý vesmír ve snaze najít někoho, kdo si zaslouží vaši lásku víc než vy samotní, nikoho takotého však nenajdete."

"Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to říká mnoho lidí. Nevěřte ničemu jen proto, že jste to četli ve svatých knihách. Nevěřte ničemu jen proto, že to řekli vaši učitelé. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou drženy po mnoho generací. Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu
jedlotlivce a všech, poté to přijměte a žijte dle toho."

Číst dál...