banner joga

Jak vypadá vnitřní mír

Všechny jógové techniky nás vedou k vnitřní harmonii a klidu, k nalezení sebe sama. Dosáhnout vnitřního míru může být v praxi jógy naším cílem. Být sami se sebou v jednotě. Bouře vnějšího světa se nás už poté nedotýká. I když zuří všude okolo, my jsme jako v bytelné pevnosti, v klidu, suchu a teple.

 

V letech 1953 - 1981 chodila po Spojených státech žena, která si říkala Peace Pilgrim. Na své cestě šířila mír, lásku a probuzení. Ve svých promluvách mimo jiné popsala, čím se vyznačuje vnitřní mír, tedy to, co člověk dělá či cítí, případně nedělá a necítí, když vnitřního míru dosáhne. Pokud si tyto zásady osvojíme, můžeme na nich vědomě začít pracovat. Uvědomovat si, když je porušujeme a vědomě se k nim zase navrátit, až se jednoho dne stanou naší přirozeností.

Známky a příznaky vnitřního klidu dle Peace Pilgrim 

(převzato z knihy Uvidíte to, až tomu uvěříte od Dr. Wayna W. Dyera)

  • Tendence myslit a jednat spontánně spíš než ve strachu založeném na zkušenostech z minulosti.
  • Zjevná schopnost prožívat každý okamžik.
  • Ztráta zájmu posuzovat druhé.
  • Ztráta zájmu vysvětlovat si jednání druhých.
  • Ztráta zájmu vyhledávat konfliktní situace.
  • Ztráta schopnosti dělat si zbytečné starosti.
  • Časté epizody úžasu.
  • Spokojený pocit spojitosti s druhými i s přírodou.
  • Časté záchvaty smíchu.
  • Zvýšené oceňování lásky nabízené druhými a neovladatelná potřeba lásku rozdávat.

Další informace

"jóga je cestou k sobě,
cestou ke štěstí."

Přehled kurzů