banner joga

Sfinga

Pozice sfingysfinga

Kategorie:

Předozadní dynamické pozice

Náročnost:

Pozice pro mírně pokročilé

Provedení:

  1. Výchozí polohou je sed na patách. 
  2. Hlava je co nejníže, ideálně čelem na zemi.
  3. Aniž bychom zvedli zadeček nebo hlavu, podsuneme předloktí dopředu tak, aby se lokty opřely o kolena, předloktí byla rovnoběžně v pokračování linie holení, palce rukou se dotýkají a prsty jsou roztaženy.
  4. Silně opřeme lokty o kolena, zatneme prsty do země a začneme vytahovat vrcholek hlavy (šošolku) z ramen dopředu tak, aby se nám co nejvíce vyrovnala páteř od zadečku, který zůstává na patách, až po vrcholek halavy.
  5. Po dosažení našeho maxima vyrovnání páteře se začneme pomalu uvolňovat a jakoby "couvat" hlavou dozadu.
  6. Pozor! Hlavu vědomě nezvedáme ani nezakláníme!

Působení:

  • Rehabilitace páteře.
  • Silný účinek na žlázy s vnitřní sekrecí a nosní sliznici.
  • Při nachlazení usnadňuje průchodnost nozder.
  • Uvolnění hlavních energetických drah.