Jóga pro děti

Tohle všechno děti vnitřně stresuje a má to negativní vliv na jejich radost ze života. Stávají se nešťastnými, což se projevuje zejména na jejich chování - jsou agresivnější, protože si v tomto rušném světě snaží vydobýt místo. Přináší to i další problémy například s učením, se stravou, s chováním vůči rodičům a zejména prarodičům a podobně.

I v této věci může pomoci jóga. Obecně se nedoporučuje cvičit klasickou hatha jógu dětem mladším devíti let. Je to z toho důvodu, že tělo není na všechny techniky a pozice dostatečně připraveno. Děti jsou také hodně aktivní, mají velmi mnoho energie a není jednoduché udržet je chvíli v klidu, proto nemůžeme čekat, že budou půl hodiny meditovat. Pružnost jógy ale umožňuje přizpůsobit jí komukoli, tedy i dětem v různém věku. Praxe jógy u dětí by se měla soustřeďovat na to, aby se obrátily sami k sobě a měly se rády. Tím získají sebevědomí a nebudou se muset vůči nikomu a ničemu vymezovat. Je třeba je vést k lásce k sobě sama, společně s nimi chvíli relaxovat, provádět jednoduchá cvičení a učit je pomalému a klidnému dechu. Je dobré toto cvičení pojmout jako rituál, který budete provádět například každé ráno, a pak si povídat o tom, co cítily. Zároveň z toho ale nedělejte žádnou vážnou věc. I tady by neměla chybět hra. Děti se tak naučí poslouchat a rozumět svému tělu, budou umět se zklidňovat a díky tomu nebudou tak roztěkané a hlavně získají pocit nějaké jistoty, pevného bodu, ke kterému se mohou upínat, když budou ve vnějším světě vystaveny nějakému tlaku.

Jóga v podstatě nepřináší nic nového. Naopak se snaží rozvíjet to dobré, co v sobě každé dítě má. Tím, že se naučí mít rády sebe sama, dostávají do života velkou výhodu. V dnešním systému výchovy se bohužel klade důraz na soutěžení, ať už ve třídě nebo na hřišti. Kdo má jedničky nebo je nejrychlejší, je nejlepší a ty ostatní děti jsou frustrovány. A právě to přináší všechny problémy.