Joseff Michálek

Počet kurzů

1 kurz

Joseff Michálek se narodil 2.3. 1945. Po roce 1968 emigroval do Austrálie. Pracoval jako zvukový technik. Už v tomto období se začínal zajímat o jógu. Byl také na Papua – Nová Guinea, kde setkání s etnikem Enga (dříve považováni za lidojedy) změnilo jeho vnímání na komerci a shon, ve kterém žil, v Melbourne.

Posléze odjel do Asie, procestoval Nepál a Indii a prostudoval jejich filozofická a svatá písma. V Indii strávil třetinu svého života, kde také vyučoval 8 let jógu. Během svého barvitého života měl štěstí na špičkové učitele. Jedním z nich, který prakticky postrčil Joseffa na duchovní pout´, byl Dalajláma. Velice silnou roli také sehrál Osho. Co se týče meditací, S. N. Goenka Joseffa přivedl na jasnou, přímou, pravdivou cestu.

Vipassana, která je původní meditační technikou, kterou vyučoval Sidharta Gautama Budhha, se stala podstatou nového systému jógy, který nyní Joseff vyučuje.

Za dlouhá léta vypracoval systém pro 21. století, který je odproštěn od veškerého náboženství. Proto název jeho systému je NEW 21 YOGA.

New 21 Yoga je kombinace klasických hinduistických asan (pozic), v posloupné dynamické soustavě, která ve své podstatě čerpá z původního učení Sitharta Gautama Buddhy. Tato sestava byla vypracována tak, aby byly protaženy a procvičeny všechny části těla do hlubší úrovně. Zharmonizuje metabolismus a oživí vitalitu. Sladí meridiány skrze přirozenou posloupnost pozice, pohybu a dechu. Otevře dýchací ústrojí, procvičí dechové svaly, čerstvě okysličená krev odplaví splodiny usazené v tkáních na principu kontrakce a expanze – Jin / Jang

Lekce, které Joseff Michálek vyučuje