Radka Faráriková Sedmíková

Počet kurzů

1 kurz

První jógové „krůčky“ jsem udělala v roce 1994. Po pár letech se mi do ruky dostala kniha, na mnoha fotografiích byla zachycena jogínka v barevných trikotech, krásných pozicích, s šťastným výrazem ve tváři. To vše na mě, jako bývalou gymnastku hluboce zapůsobilo. :) O jógu jsem se začala zajímat více.

Občas jsem se oddálila od praktikování ásan a upřednostňovala četbu filosofických textů, jindy to bylo naopak. Až mnohem později se mi obojí začalo propojovat a vzájemně doplňovat, díky inspirativním učitelům, které jsem měla a mám to štěstí potkávat. Jsem velmi vděčná za možnost učit se od nich. Velkým a každodenním učitelem je mi i sám život.

Ve svých lekcích bych ráda předávala radost z dobrodružných výprav po krajinách našeho těla, mysli i duše… Radost z objevování a pěstování vědomé pozornosti, vnímavosti k sobě samým s vlídností a laskavostí. Radost z poznávání a přijímání toho kým jsme.

Vzdělání: 2017 - Učitel jógy - jógové terapie I.třídy, FTVS - Česká akademie jógy Základní kurz YIN JÓGY; 2016 (Karma Yoga) Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy I. třídy; 2015 (ČASPV) Aromaterapie podle Pěti elementů, 2015 (Inprov s. r. o.) Kurz jógové filosofie a etiky; FF UK a Česká akademie jógy 2014 Základy přírodní medicíny; 2013 (ADVANA) Učitelka jógy II. třídy; 2011 (Unie jógy) Diplom Pilates 2011 (Akademie cvičitelů a instruktorů ČR) Učitelka jógy III. třídy; 2010 (Unie jógy) Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy II. třídy; 2010 (Akademie cvičitelů a instruktorů ČR) Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy III. třídy; 2009 (Akademie cvičitelů a instruktorů ČR)

Lekce, které Radka Faráriková Sedmíková vyučuje