"8 cest jógy k vrcholu lidské zkušenosti"

Fyzická praxe není o nic méně důležitá, než duchovní praxe a to samé platí i naopak. Jóga má mnoho cest (pádah), které do detailu popsal Pataňdžali, velký mudrc a myslitel. Z jeho Jóga Súter (vyjádření/pravidel) vznikla různá odvětví jógy, mimo jiné Hatha jóga (pozice těla), Džňána jóga (Jóga vědění), Dhjána jóga (Jóga meditace) a další. Jóga je jeden ze systémů indické filosofie a podle této filosofie přináší způsob, jak zažít tu nejzazší realitu. Právě proto je "osm stupňů jógy" praktickým návodem pro ty, kteří chtějí poznat podstatu života a způsob, jak člověk může dosáhnout vrcholu lidské zkušenosti.

1) Yama

Yama má co dočinění s etikou, integritou. Radí, jak praktikovat jógu mimo naší podložku.
5 pravidel Yama: zdržet se násilí, být pravdivý, nekrást, být zdrženlivý, nadměrně nehromatit

Tip na praxi: Na každý týden si vyberte nějakou Yamu a pokuste se začlenit ji do vašeho myšlení, řeči i jednání.

2) Niyama

Niyama je cílevědomost a duchovní praxe.
5 pravidel Niyama: čistota, spokojenost, duchovní očista, studium posvátných textů, oddání se vyšší moci

Tip na praxi: Na každý týden si vyberte 1 Niyama a uveďte do praxe. Například, strávit týden očistou čehokoli (své, skříní, stolu, garáž, auto...)

3) Asana

Ásana je fyzické cvičení a je pravdou, že většina z nás tady na západě jsme v této disciplíně nejsilnější. Účel Ásán je uvolňování napětí, budování síly, odstranění toxinů, zvýšení mobility, rozproudění krevního oběhu a energie chi.

Tip na praxi: Alespoň 3-5x krát týdně se pokusit cvičit Asány, i kdyby to bylo jen 30 min, budete se cítít úžasně!

4) Pranayama

Pranayama je rozšíření životní síly skrze dechová cvičení. Všimli jste si, že jste v poslední době frustrovaní, rozzlobení, pociťovali jste strach či úzkost? Co se stalo s vaším dechem? Byl nejspíše těžký, trhaný a povrchní. Kontrola dechu vede ke kontrole mysli. Chceme-li být opravdu zdraví, pak naše mysl musí být ve stavu klidu.

Tip na praxi: Pohodlně se usaďte a při nádechu počítejte do 5, počkejte a počítejte do 5, při výdechu počítejte do 8, počkejte a napočítejte do 2. Opakujte tak často, dokud Vám to bude přijemné.

5) Pratyahara

Pratyahara je omezení smyslových vjemů, stáhnutí smyslů. Náš celý život je o 5 smyslech (hmat, chuť, zrak, sluch, cit). Znamená to, že nereagujeme na vnější svět a obrátíme se dovnitř, zažíváme naš vnitří stav bytí.

Shanmukhi Mudru

Tip na praxi: Použijte Shanmukhi Mudru tak, že umístěte první 2 prsty na zavřená víčka, prsteníčky na nosní dírky, malíček na hráz mezi nosem a ústy a palce do uší. Na pár minut jemně vyvíjejte tlak na všechny tyto body a jen pozorujte, co přijde.

6) Dharana

Dharana znamená zaměření nebo soustředění. Pozornost je jako sval na těle, čím více ji používáme, tím silnější se stává. Dharana je jako laserový paprsek, který vše nechává roztříštit a klidným a soustředěným způsobem opět spojí v jedno.

Tip na praxi: Vyberte si zvuk, slovo, mantru a opakujte nahlas znovu a znovu. Na několik minut nechte mysl se soustředit jen na ono opakování. Poznámka: Pokud se mysl snaží uniknout, přiveďte ji zpět k opakování.

7) Dhyana

Dhyana je meditace nebo úplné vnoření se do objektu či situace/stavu, na který se chcete zaměřit. V dhyaně se rozpoští naše oddělenost a my zažíváme plutí v hluboké řece klidu a míru.

Tip na praxi: Po Dharaně (po opakování manter, zvuků...), přestaňte opakovat a volně nechte celé své bytí padat hluboko do králičí díry, kde je jen ticho a klid. Pokud se mysl snaží z toho místa uniknout, přejděte opět k opakování mantry a vraťte se zpět ke klidu a tichu.

8) Samadhi

Samádhi je absolutní, extatický a transcendentální (přesahující) bytí mimo čas, formy a prostor. To je cílem veškeré praxe jógy a nejvyšším stavem vědomí.

Tip na praxi: Při hluboké Dhyaně se úplně odevzdejte a otevřete se nekonečnosti a věčnosti.