Jak online kurzy fungují?

  • Kurzy obsahují lekce (v podobě on-line videí) po cca 1 hodině.
  • V den objednání kurzu obdržíte na zadaný e-mail první lekci.
  • V případě, že jste si objednali kurz, který obsahuje více lekcí, budete následně v periodě 7 dní dostávat další lekce.
  • Všechny lekce jsou přístupné kdykoliv zpětně.

Vybrat si on-line kurz

banner joga

Teorie ásan

Ásany jsou v západní společnosti nejběžnější praxí jógy. Nejde ale pouze o fyzické cvičení. Spíš se jedná o pozice těla, které by měly být pohodlné a ve kterých bychom měli být schopni provádět další techniky - především meditaci a koncentraci. Ásany vedle toho, že působí na fyzické tělo - protahují a uvolňují svaly a klouby a působí na orgány v těle - mají vliv také na pránické tělo (viz Prána), mysl a vědomí.

Existuje celá řada ásan. Přesný počet nelze říct, protože každý z učitelů k nim přistupuje z jiného hlediska. Východiskem může být 32 základních ásan, které uvádí Ghéranda sanhita.

Co se týče popisu a názvosloví ásan, není zde jednota. V průběhu let různí učitelé vytvořili své vlastní systémy, které se od sebe méně či více liší. Najdeme tak rozdíly jak v samotném provedení ásan, tak i v jejich sanskrtském a českém názvosloví.

Názvy ásan se velmi často váží k nějakému zvířeti nebo mýtické bytosti. Není to náhoda. Každá ásana má svůj vlastní význam, a stejně, jako daná pozice působí na některé ze stránek naší osobnosti, i její název, zejména sanskrtský, má svoji vibraci, která tento efekt umocňuje. Sanskrt obecně je mocný jazyk a jeho používání při praxi jógy má svůj význam. Nelze tedy ásany brát pouze jako obyčejné cviky. Jedná se o mocné pozice, které vytváří z těla, mysli a vědomí jeden harmonický celek. Při jejich praxi je důležité nejen jejich provedení, správný dech, uvolnění a koncentrace, ale je potřeba si být vědom také hlubšího, duchovního aspektu dané ásany.