Jak online kurzy fungují?

 • Kurzy obsahují lekce (v podobě on-line videí) po cca 1 hodině.
 • V den objednání kurzu obdržíte na zadaný e-mail první lekci.
 • V případě, že jste si objednali kurz, který obsahuje více lekcí, budete následně v periodě 7 dní dostávat další lekce.
 • Všechny lekce jsou přístupné kdykoliv zpětně.

Vybrat si on-line kurz

banner joga

Džňánajóga

Džňánajóga se spolu s rádžajógou, karmajógou a bhaktijógou řadí mezi čtyři cesty jógy. Jedná se o filozofickou cestu, při které se snažíme sebepoznání docílit studiem, cvičením a praktickými zkušenostmi.
Pochybováním a ptaním se na vše kolem nás, hledají džňánajógíni pravdu. Je to cesta rozumu a bývá považována za nejobtížnější cestu. Základní metodou je átmavičára (sebedotazování) a technika néti néti.
V džňánajóze známe čtyři principy:
 • Vivéka - pravé rozlišování
 • Jde o správné rozlišení toho, co je skutečné (brahman) a co ne (vše ostatní). Rozlišování mezi trvalým a proměnlivým.

 

 • Vairágja - zbavení se vášní a žádostí
 • Je to odříkání, zbavení se lpění na majetku a všem "povrchním", nepodstatném. Měli bychom hledat jen to, co je trvalé a neměnné - nejvyšší princip, Boha. Všechny ostatní radosti nemají trvalou hodnotu, jsou pomíjivé, neskutečné, a odvádí pozornost od hledání toho podstatného.

 

 • Šatkasampatti - šest klenotů

  1. Šama - stažení smyslů a mysli dovnitř.
  2. Dama - kontrola smyslů i mysli. Schopnost vyvarovat se všeho negativního.
  3. Uparati - schopnost být nad věcí.
  4. Titikša - vytrvalost a kázeň.
  5. Šraddha - víra, důvěra v učitele a písmo.
  6. Samádhan - úsilí o dosažení cíle, schopnost soustředit se.
 • Mumukšatva - touha po poznání Boha
 • Snaha překonat ego a dosáhnout poznání pravého Já.

Praxe

Základní metodou džňánajógy je, jak je uvedeno výše, sebedotazování. V prvním stupni praxe nasloucháme slovům učitele a tím odstraňujeme nevědomost. Následně nad těmito slovy rozjímáme a odstraňujeme své pochybnosti. V dalším stupni se dostaneme do meditace a následně do samádhi (viz osmý stupeň rádžajógy).