Gítánanda jóga

Gítánanda jóga patří dnes mezi tradiční indické školy jógy. Její autor, svámí Gítánanda (1906 - 1993), založil v 60. letech minulého století první jógové centrum v Kanadě. O deset let později zakládá další školu také ve své domovině, v Indii.

Koncem 60. let také začal vydávat měsíčník Yoga Life, ve kterém začal veřejnost na západě seznamovat s klasickou jógou.

Gítánanda jóga není novou cestou, naopak by se dalo říci, že je návratem ke kořenům. Sám svámí Gítánanda nazýval svoji školu "jógou starých ršijů". Chtěl se tak vymezit vůči ostatním školám, které již navazovaly na učení jiných mistrů. Gítánanda jóga je v zásadě rádžajóga. Svůj název získala díky žákům svámí Gítánady, kteří chtěli spojit systém vytvořený tímto mistrem s jeho jménem.

U nás patří k propagátorkám Gítánanda jógy Míla Mrnuštíková, která patří k žákům svámí Gítánandy a je mj. překladatelkou jeho knihy Jóga krok za krokem.

Více informací na www.gitanandajoga.cz.