Powerjóga

Powerjóga je dnes velmi rozšířený styl a poměrně často bývá běžnými lidmi zaměňován za klasickou jógu. Jedná se ale o dynamickou formu, v zásadě je to jednodušší varianta aštangajógy

U powerjógy více než u jiných stylů záleží na učiteli. Powerjógu často učí lidé, kteří si pouze rozšířili působnost k aerobiku nebo pilates a klasickou jógu neznají. Najde se ale řada cvičitelů, kteří mají osvojeny základy jógy, a pak se může stát powerjóga vhodným cvičením pro všechny, kteří potřebují pro praxi více pohybu a dynamičnosti.