Pro jógu je typické dýchání nosem. Až na některé výjimečné techniky bychom ústy vůbec dýchat neměli. Proto je důležité, abychom měli volné nosní dutiny.

Pro jejich očištění od hlenu a prachu využívá jóga techniky zvané néti. Při pravidelném provádění těchto technik je možné zmírnit příznaky alergií a vyvarovat se rýmy.

Některé metody jsou jednoduché, jiné složitější a měli bychom je nacvičovat pouze pod dohledem zkušeného učitele. V každém případě je třeba vždy brát zřetel na svůj aktuální zdravotní stav. Nic neděláme násilím. Néti neprovádíme při nachlazení, zánětu dutin a bolestech v uších.

Džala néti

Při této technice se nos pročišťuje proudem mírně slané vody. Používáme k tomu speciální konvičku, která se nazývá lóta. Je možné použít i jiné podobné nádoby, například dětské konvičky, vždy ale dbejte na to, aby hubička nebyla ostrá a po přiložení k nosní dírce co nejlépe těsnila.

Používaná voda by měla být převařená nebo alespoň odstátá a měla by mít pokojovou teplotu. Na půl litru vody dáváme maximálně jednu čajovou lžičku soli.

Provedení:

  1. Nahneme se nad umyvadlo a zastrčíme hubičku konvičky do pravé nosní dírky tak, abychom ji ucpali. Voda by neměla kolem konvičky protékat.
  2. Pootevřeme ústa a nakloníme hlavu mírně doleva. Z levé nosní dírky by nám měla vytékat voda.
  3. Necháme vodu téct přibližně 10 sekund. Otevřenými ústy volně dýcháme.
  4. Konvičku vyndáme z nosu. Vyfrkneme vodu z nosu nejprve pouze pravou, poté levou a nakonec oběma nosními dírkami.
  5. Provedeme totéž i opačně, tzn. proléváme vodu z levé do pravé nosní dírky.

Džala néti je vhodné provádět každé ráno.

Sútra néti

Sútra néti používá k pročištění nosu bavlněnou šňůrku, která je namočená do včelího vosku. Tato šňůrka se pomalinku sune do jedné nosní dírky až její konec vytáhneme ústy ven. Každou rukou držíme jeden konec a několikrát pomalu taháme šňůrku tam a zpět. Tato metoda je důkladnější než výše popsaná džala néti, je ale složitější a měla by být nacvičována pouze pod odborným dozorem.