Ahinsa neboli nenásilí

Jóga není pouze o fyzickém cvičení. Existuje celá řada cest jógy. Jedna z nich, tzv. královská cesta neboli rádžajóga, má ve svém osmistupňovém žebříčku ásany až na třetím místě. Na prvním má jamu neboli pět morálních zákazů, tedy to, čeho bychom se měli vyvarovat. Ahinsa bývá z této pětice řazená na první místo.

Ahinsa je překládaná jako nenásilí nebo neubližování. Asi každému je tento význam jasný v tom smyslu, že chápeme, že bychom neměli nikomu působit nic zlého. Často ubližování spojujeme pouze s fyzickým konáním a neuvědomujeme si, že stejně nebo mnohdy i bolestněji můžeme ublížit i slovem či pouhou myšlenkou.  Ahinsa je myšlena v celé této šíři. Adept jógy by se tak měl vyvarovat nejen fyzickému ubližování, ale také zlých slov a negativních myšlenek.

Ahinsa jde ale více do hloubky. Nejde pouze o konání navenek. To nejdůležitější je uvnitř nás. Pokud se chováme násilně v jakékoliv formě (čin, slovo, myšlenka), vnáší to neklid a podráždění i do nás samých a to je velkou překážkou na cestě jógy. Těžko se nám v takovém případě dosahuje klidu a projasňuje mysl. Neubližovat bychom tedy měli nejen kvůli druhým, ale také kvůli sobě. Ahinsa se vztahuje totiž hlavně na nás samotné, proto i jakékoli sebetrýznění, sebekritika, či podceňování sebe sama není pro praxi jógy žádoucí. Pokud se zbavíme násilí v sobě samých, nebudeme ho konat ani navenek vůči dalším lidem. Pokud budeme milovat sami sebe, budeme schopni přijímat a milovat i ostatní. To, že by člověk měl začít sám u sebe není sobectví, ale nutnost, abychom byli v pravdě se sebou samými.

Zásada nenásilí je nezbytná a právem je na prvním místě. Jen dobré činy a láska mohou přinést klid a mír. Jakékoliv násilné činy naopak vyvolávají další frustraci, podráždění, zlobu a neklid.