Citáty od Buddhy, které projasní váš den.

Siddharta Gautama stál při vzniku Buddhismu v Indii. Žil někdy mezi 6. a 4. stoletím před Kristem. Slovo "Buddha" zmená probuzený nebo osvícený a také označuje první probuzenou osobu ve své době. Siddharta Gautama je právem považován za nejvyššího z probuzených a těchto pár citátů do dokládá:

"Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti."

"Ty, tak jako nikdo jiný v celém vesmíru, si zasloužíš svoji lásku a přívětivost."

"Kolik svatých slov jste přečetli, kolik svatých slov jste vyřkli, co však zmohou když podle nich nejednáte."

"Není nic horšího než pochybnosti. Pochybnosti rozdělují lidi. Je to jed, který rozloží přátelství a rozbíjí vztahy. Je jako trn, který dráždí a bolí. Je jako meč, který zabíjí."

"Můžete ztratit jen to, k čemu jste připoutáni."

"Mír pramení z vnitřku. Nehledejte ho mimo sebe."

"Můžete prohledat celý vesmír ve snaze najít někoho, kdo si zaslouží vaši lásku víc než vy samotní, nikoho takotého však nenajdete."

"Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to říká mnoho lidí. Nevěřte ničemu jen proto, že jste to četli ve svatých knihách. Nevěřte ničemu jen proto, že to řekli vaši učitelé. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou drženy po mnoho generací. Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu
jedlotlivce a všech, poté to přijměte a žijte dle toho."