Dharma je jeden z cílů života. Je to zákon, který říká, že máme přijmout to, co je nám určeno, svůj úkol.

Každý máme ve svém životě nějakou funkci, kterou bychom měli plnit co nejlépe. Pokud to budeme všichni dělat, budeme spokojená a dobře fungující společnost.

Dharma je v podstatě nejvyšší vesmírný řád, který drží společnost po hromadě. Všechny problémy, které máme, vyplývají z toho, že většina lidí neplní svoji dharmu. Tak dochází k disharmonii.

Problémem ovšem je, že ne každý svoji dharmu zná, což je první předpoklad k tomu, abychom ji mohli začít plnit. Často se stavíme do rolí, které nám nepřísluší. Nejsme pak spokojení ani my, ani naše okolí. Základním problémem v této věci jsou různé společenské normy, zvyky, ale také reklamy. Vše, co nám říká, jací bychom měli být a nutí nás k přetvářce a faleši. To nás odvádí od naší podstaty, od najití naší vlastní dharmy.

Přijetím dharmy dosáhneme svobody a klidu, vyčerpáme karmu a můžeme se vysvobodit z koloběhu životů.

K pojmu "dharma" se váže řada dalších definic, které si jsou méně, či více podobné.