Mantra ÓM

ÓM je základní a zároveň nejznámější mantrou. Používá se samostatně nebo jako součást dalších manter. Známe ji jako ÓM či AUM, stále je to ale tatáž mantra, prapůvodní zvuk neboli pranava, vibrace vesmíru.

Slabika „ÓM" je původní vibrací vesmíru, tedy takovou vibrací, ze které vše povstává, a proto je vnímána jako to, co je nejblíže „neprojevenému", tedy, chcete-li, Bohu. Při zpěvu této mantry se tak dostáváme k tomu božskému, co je v nás, spojuje nás s naší podstatou.

Mantra ÓM je spojována s východními náboženstvími, v jiné podobě ale tento zvuk najdeme i jinde, příkladem může být křesťanské „amen".

ÓM nebo AUM?

Oboje je správně a vyjadřuje totéž. Při vyslovování AUM se „A" a „U" spojují a znějí jako „Ó", „M" pak zůstává stejné, proto někdy najdeme napsáno AUM a někdy zkácené ÓM. Význam mantry je ale lépe vysvětlovat na AUM, přotože každá ze tří hlásek má svůj význam.

Význam mantry ÓM

Při zpěvu mantry ÓM můžeme vnímat hned několik věcí. Jednotlivé části lze spojit s plným jógovým dechem, přičemž „A" zní z břicha, „U" z hrudníku a „M" z podklíček a stoupá dále vzhůru. AUM symbolizuje minulost, přítomnost a budoucnost, nebo také vznik, trvání a zánik, či tři guny sattva, radžas a tamas. „A" také symbolizuje fyzické tělo, „U" mysl a „M" vědomí. Symbol mantry ÓM zahrnuje všechna tři písmena a jejich význam. Dolní oblouk je „A", které představuje vědomou mysl, bdění. Tento oblouček je největší, protože i stav bdění zabírá největší část našeho života. Horní oblouček je pak trochu menší, je spojen s „U" a představuje stav hlubokého spánku a „ocásek" je snění. Bod v horní části symbolu je stav turíja, který toto vše přesahuje. Je oddělen půlkruhem, který symbolizuje iluzi – máju.

Praxe - pranava dhjána

Zpěv mantry ÓM harmonizuje a zklidňuje, proto je dobré ho zařazovat do své praxe. Tuto mantru může používat kdokoliv, protože je univerzální mantrou. Vzhledem k tomu, jak je mocná a významná, je součástí i jiných manter. Zařazení zpěvu této mantry na lekcích jógy může leckoho znervózňovat. Pokud máte problém zpívat nahlas, klidně ji zpívejte jen v duchu a vnímejte hlasy ostatních. Ucítíte, jak mocná mantra je, jak rozvibruje vaše tělo, zklidní vás a zharmonizuje, naladí na tady a teď. Pokud mantru zpíváte nahlas, soustřeďte se především na svůj zpěv. Je sice dobré naladit se na lidi kolem vás a přizpůsobit se, aby znělo jedno mocné ÓM. Pokud ale nemáte tak hluboký dech jako ostatní, zpívejte podle sebe. Určitě se netlačte do pro sebe nepřirozeného rytmu. To vytváří napětí v těle, odvádí myšlenky a ničí celý význam této praxe.