Mantra vnitřní cesty – Óm mani padme hum

Mantra tibetského buddhismu, která nám sprostředkovává ten nejvyšší prožitek Bytí. K recitování mantry není potřeba nějakého zasvěcení, její blahodárný účinek je určen pro všechny cítící bytosti.

 

Óm je zvuk stavu, kdy zmizí úplně všechno - myšlenky, sny, projekce, očekávání. Naše mysl je naprosto klidná a právě v těchto okamžicích můžeme zaslechnout zvuk ticha. I ticho má svůj tón, který ovšem nelze objevit sluchem. Tak nějak zjistíme, že to ticho je spíše nějaká vibrace, která je součástí nás, že je někde hluboko v nás a vždy tam byla. Dojde nám, že za vším, co jsme, se rozprostírá prostor plný klidu a ticha. Tento prostor spojuje veškeré Bytí na světě a my tak více pocítíme, jak jsme jeho součástí. My jsme ten prostor, ten klid a ticho.

Význam mantry OM MANI PADME HUM:


Bílé OM znamená meditaci odstraňující pýchu a egoismus.

Zelené MA představuje trpělivost ničící žárlivost a závist.

Žlutá NI je konání v dharmě překonávající touhu a připoutanost.

Modrá PAD zastupuje moudrost nahradivší nevědomost a ignoranci.

Červená ME znamená štědrost proměňující chudobu a chamtivost.

Černá HUM značící vytrvalost porazivší zlo a nenávist.

Opakování a zpívání této mantry rozpouští všechny negativní emoce a má na naše Bytí obrovský význam. Očišťuje naše tělo od ega, jeho pohnutek a vlivu. Zároveň zušlechťuje tyto naše vlastnosti, které se připisují osvícené mysli: štědrost, laskavost, harmonické chování, vytrvalost, nadšení, soustředění, vzhled (péči o tělo). Ve zvuku mantry můžeme slyšet řeč a vnímat mysl všech buddhů a bódhisatvů. Mantra poskytuje mocnou ochranu před negativními vlivy a nemocemi.

Význam slov: MANI - drahokam, PADME - lotosový květ, HUM - "buď si vědom, tak věz"

"Šest slabik, Óm mani padme hum, tedy znamená, že na základě našeho rozvoje na cestě buddhismu můžeme propojením metod soucitu a moudrosti přeměnit naše nečisté tělo, řeč a mysl na čisté a ušlechtilé tělo, řeč a mysl Buddhy."              J.S. 14th Dalai Lama

V buddhismu se praví, že moudrost je jako oči a soucit jako nohy. Pokud tedy nemáme správný pohled, nemůžeme vykročit správným směrem. Proto je tak důležité pracovat se soucitem a moudrostí zároveň. Mantru Óm mani padme hum bychom tedy měli vyslovovat s myšlenkou, že je věnovaná všem bytostem a o to více využijeme její kouzelné moci odstraňovat utrpení.

ÓM MANI PADME HUM je podstatou Avalókitéšvara,
takže zásluhy za jediné vyslovení jsou nevyčíslitelné.
Z jediného sezamového semínka jich může vzejít mnoho,
ale zásluha za jediné vyslovení šesti slabik je ještě větší.
Je možné jednu po druhé spočítat kapky vody v ohromném oceánu,
ale zásluhy za jediné vyslovení šesti slabik jsou bez konce.
Je možné spočítat každý chlup na těle všech zvířat, která existují,
ale zásluhy za vyslovení šesti slabik spočítat nelze.
ÓM MANI PADME HUM. Je možné spočítat zásluhy za postavení stúpy,
stvořené ze sedmi drahocenných substancí
a vyplněné relikviemi buddhů všech světových systémů,
a za neustálé skládání darů k ní,
ale zásluhy za vyslovení šesti slabik není možné vyjádřit."

Guru rinpočhe (Padmasambhava) - proslov k tibetskému králi Mutigovi 8.stol.n.l.

http://youtu.be/iG_lNuNUVd4