Čandra namaskár - pozdrav měsíci

Čandra namaskár není tak známá a tolik praktikovaná, jako súrja namaskár - pozdrav slunci. Nicméně její účinky na tělo a mysl nejsou o nic méně významné.

Jak lze domyslet z názvu, pozdrav měsíci bude na rozdíl od energizujícího pozdravu slunci sestava více zklidňující a harmonizující.

Tak, jako v pozdravu slunci střídáme předklonové a záklonové pozice, v pozdravu měsíci střídáme úklony na jednu a druhou stranu. Úklony začínáme vždy na levou stranu.

Pozdrav měsíci cvičíme nejlépe večer. Pokud tedy praktikujete až večer, je dobré zařadit právě pozdrav měsíci, protože na rozdíl od jiného cvičení a technik, má zklidňující účinky a pomůže vám usnout.

Pozdrav měsíci má několik variant. Popis jedné z nich - jednotlivé pozice i s afirmacemi - najdete v následujícím videu:

Provedení

 • Stojíme s nohama mírně od sebe. S nádechem zvedáme ruce nad hlavu a s výdechem pomalu spouštíme dolů.
 • Nádech a s výdechem spojíme ruce dlaněmi za zády tak, aby se malíkové hrany dotýkaly zad.
 • Nádech a s výdechem se předkláníme dopředu do přítomného okamžiku.
 • S nádechem se narovnáme, vytočíme levou špičku a s výdechem se předkláníme k levé noze. Klaníme se tomu, co k nám přišlo v minulosti.
 • S nádechem se narovnáme, vrátíme levou špičku, vytočíme pravou a s výdechem se předkláníme k pravé noze. Klaníme se tomu, co k nám přijde v budoucnosti.
 • S nádechem se narovnáme. S výdechem čandrásana - pozice půlměsíce na levou stranu. Zvažujeme všechno zlé.
 • S nádechem návrat do stoje, s výdechem čandrásana na pravou stranu. Zvažujeme všechno dobré.
 • S nádechem návrat do stoje. S výdechem úklon doleva. S nádechem návrat do stoje a výdech úklon doprava. Zopakujeme.
 • Pozice lučištníka na levou stranu. Jenom my ovlivňujeme svoji minulost.
 • Pozice lučištníka na pravou stranu. Jenom my ovlivňujeme svoji budoucnost.
 • Nataradžásana - pozice tanečníka na levou stranu. Povznášíme se nad všechno zlé.
 • Nataradžásana - pozice tanečníka na pravou stranu. Povznášíme se nad všechno dobré.
 • Vrátíme se do stoje a spojíme dlaně nad hlavou do gesta nejvyššího poděkování. Poděkujeme Nebi, Zemi, a spojením dlaní před hrudníkem i sami sobě.