10 životních mouder Mahatmi Gandhiho

Mahatma Gandhi po sobě zanechal velmi silný odkaz lidství, moudrosti a pokory, ze kterého se můžeme všichni stále inspirovat. Citáty jsou krásné, ještě krásnější ovšem je, pokud se nám podaří podle nich žít.

Zamyslete se prosím nad každým z nich a najděte pro ně ve svém životě místo.

"Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě"

"Jste tím, na co myslíte"

"Kde je láska, tam je život"

"Učte se, jako byste měli žít navždy"

"Zdraví je vaším pravým bohatstvím"

"Mějte smysl pro humor"

"Váš život je vaše zpráva světu"

"Vaše akce vyjadřují vaše priority"

"Naše velikost nás umí přetvořit"

"Najděte sebe ve službě ostatním"

Ten první je ze všech nejdůležitější. „Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě". Pokud opravdu chceme svět změnit k lepšímu, musíme prvně změnit sami sebe. Jinak slova zůstanou jen slovy.