Čakry a jejich funkce v každodenním životě

I moderní medicína již uznává čakry jako energetická centra v těle, kterými proudí nehmotná energie prána. Jak čakry fungují a jaký mají vliv na náš každodenní život? Podívejme se nyní na první tři.

Funkce čaker, podobně jako jiných orgánů, je udržovat komplexní systém těla, mysli a ducha v rovnováze. Jakákoliv disharmonie na úrovni čaker se zákonitě projeví i navenek v našem každodenním životě.

Cítíte, že jste poslední dobou arogantní, egoističtí? Jedná disharmonii v solaru. Mluvíte hodně o ostatních lidech? Ve hře je hrdelní čakra. Pokud porozumíme praktické funkci čaker, můžeme je pak vědomě využít pro získání rovnováhy ve všech oblastech života.

Kořenová čakra a její funkce.

Kořenová čakra je nejvíce spojena s fyzičnem, s materiálem. V každodenním životě ovlivňuje základní potřeby pro přežití jako jsou jídlo, bydlení, zacházení s penězi a pohodlí. Tato čakra je v harmonii, pokud zažíváme příznivou životní situaci a cítíme se v bezpečí. Pokud máme nedostatek jakýchkoliv základních zdrojů, přirozeně se pak necítíte v bezpečí. Jedná se o problém základní čakry.

Protože funkce kořenové čakry jsou manifestovány materialitou, v denním životě se jedná o neustálý materiální tok, kterého jsme součástí – nakupování potravin a jiného zboží, peníze, uklízení atd. Pokud jsme schopni plnit své sociální a rodinné povinnosti na maximum, přivádíme energii do této čakry. Čakru můžeme vědomě posilovat tím, že dáváme pozornost na všechny materiální toky v našem životě a snažíme se je krok po kroku uvést do rovnováhy. Nejde o jejich maximalizaci či prioritizaci, ale o pozvolné drobné vylepšování.

Sakrální čakra a její funkce

Ta je spojena s emocemi a sexem. V dnešní společnosti je trend spíše emoce schovávat – nebýt příliš citlivý. Pocity a intuice jsou považovány za „iracionální", nicméně vždy se jedná o odrazy energetického stavu naší druhé čakry.

tři spodní čakry

S touto čakrou lze pracovat tak, že věnujeme pozornost našim emocím. Začneme tím, že si je snažíme vždy uvědomit v momentě jejich existence. Jako dobrá pomůcka funguje jejich pojmenování. V duchu si řekneme: „cítím se tak či onak". Pokračujeme tím, že se do emocí ponoříme vědomě hledáme jejich příčinu.

Dalším způsobem, jak uvolnit energii v této čakře, je začít otevřeně mluvit se svým partnerem o sexualitě. Pro některé lidi je toto téma skoro nepřekonatelné, zatímco pro ostatní není problém. Sakrální čakra je o emocích a sexualitě. U emocí je důležité jejich rozpoznání a „tiché" prožití, u sexuality otevřenost. Tím sakrální čakru uvolníte a energie bude opět volně téct.

Solar plexus a jeho funkce

Tato čakra je nejvíc spojena se sebedůvěrou a vůlí. Její vyrovnanost se projevuje tím, že jsme schopni svobodně, nahlas a s patřičným důrazem vyjadřovat své myšlenky či záměry. S odhodláním a důvěrou se pouštíme do akcí, projektů kterým věříme. Samozřejmě je důležité mít čistý záměr a být si jeho čistotou jistí, protože silná energie v solar plexu může mít za následek realizaci nečistých záměrů a myšlenek. V tuto chvíli jsme natolik pohlceni vlastním egem a iluzí oddělenosti, že se pouštíme i do nečistých záměrů.

Čakru můžeme posilovat tím, že se pustíme do akcí, do kterých se nám nechce a které vyžadují sebedůvěru. Například zavoláme klientovi, s kterým se nám nechtělo mluvit, se sebedůvěrou si v práci řekneme o navýšení platů či dáme kolegům zpětnou vazbu. Systematicky odhalujeme momenty, kdy je pro nás naše sebedůvěra limitující a snažíme se v nich posouvat dále.

Na funkce zbylých čaker se můžete těšit v dalším článku.