Cesta čakrami

Při objevování mystického svět čaker můžeme mít na první pohled pocit, že se učíme nový jazyk nebo nový způsob existence, který je stávajícímu „normálnímu" způsobu úplně cizí. Přesto ale existuje mnoho způsobů, kterými je náš každodenní jazyk, naše myšlení propojeno s čakrami, i když si to neuvědomujeme.

Když se nám povede propojit (a uvědomit si) náš energetický a každodenní fyzický svět, tak vstoupíme do nových možností bytí. Zde jsou některé příklady toho, že i když si to neuvědomujeme, jsme na jazyk čaker napojeni:

  • Když se cítíme "uzemnění", projevuje se vztah k naší první čakře.
  • Když máme intuici, projevuje se naše třetí čakra.
  • Pocit, že nám samou láskou praskne srdce, vyvolává čtvrtá čakra.
  • Déjà vu je třetí oko, neboli šestá čakra.
  • Duchovní probuzení je napojení na naši sedmou čakru.

Čakry jsme si teď představili na emoční úrovni, hluboko v našem vědomí. Nyní se zaměříme na jejich porozumění na intelektuální úrovni.

Co jsou čakry?

V těle existuje sedm hlavních a několik vedlejších čaker. Hlavní čakry jsou poskládány nad sebou po délce páteře. Energetická cesta, kterou prochází, se nazývá sushumna. Existují dva typy energetických cest: cesta osvobození a cesta projevu. Cesta osvobození vychází ze středu páteře a přináší nám svobodu, vzrušení, novost a energii (Shakti). Cesta projevu začíná na temeni hlavy a přináší milost, mír a stabilitu (Shiva). Projev bez osvobození nás nechává v opakujících se vzorcích, se strachem ze změny a lpěním na bezpečnosti. Osvobození bez projevu nás nechává omámené, neorganizované a rozptýlené. Je tedy zřejmé, že energie musí za všech okolností cestovat v obou směrech.

Tělo se skládá z mužských a ženských vlastností. I samotné čakry jsou rozděleny na mužské a ženské. Čakra jedna (přežití), tři (síla) a pět (hlas / hluk) jsou mužské. Čakra dva (emoce), čtyři (láska / soucit) a šest (intuice), jsou ženské. Poslední sedmá čakra není ani žena, ani muž, protože když se spojíme a sjednotíme s božstvím, pohlaví se rozpouští.

Je zajímavé sledovat, zda v našem těle převládá spíše mužský či ženský princip. Udělejte si chvilku a přemýšlejte o vašich oblíbených pozicích. Pozice vestoje, záklony, obrácené pozice a balanční pozice jsou mužské pózy. Předklony, boční pozice, pozice v sedě a meditace jsou ženské. Obecně řečeno jsme přitahováni k typu pozic, které podporují naše dominantní mužské nebo ženské tendence. Jsme-li typ průbojného člověka, s největší pravděpodobností nám bude vyhovovat dynamická Ashtanga jóg . Pokud jsme typ, který raději sedí a relaxuje, vyhovuje nám měkký styl Hatha jógy. Záměrem jógy je dostat tělo, mysl a ducha do rovnováhy. Proto bychom měli uvažovat nad tím, který typ jógy nám pomáhá vytvářet stabilitu a rozvíjí vlastnosti, které jsou potlačené dominantním mužským či ženským principem.

Přehled čaker

1. Země (Muladhara): Chodidla, nohy, páteř, nervy a střeva. Schopnost cítit se v bezpečí a uzemnění.
2. Voda (Svadhisthana): Pánev, genitálie, boky, kolena, dolní části zad. Vztah se sebou samými.
3 Oheň (Manipúra): Nachází se mezi pupíkem a spodní části hrudní kosti, souvisí se silou vůle, sebevědomím a silou.
4. Srdce (Anahata): Nachází se v samém srdci, plicích, brzlíku a za hrudní kostí. Tato čakra napomáhá imunitním funkcím. Dále ovlivňuje to, jak jsme schopni dávat a přijímat lásku, empatii a soucit .
5 Krk (Visuddha): Hrdlo, krk a ramena. Tato čakra souvisí s tím, jak mluvíme, co cítíme a jestli mluvíme až moc.
6. Třetí oko (Ajna): Nachází se na čele mezi obočím. Souvisí s intuicí a vizualizací.
7. Koruna hlavy (Sahasrára): Odkazuje na nekonečně se rozvíjející okvětní lístky lotosu a souvisí se spirituálními vztahy.

Je důležité si uvědomit, že rozdíl mezi čakrami existuje pouze na intelektuální úrovni. Díky tomu, že čakry dělíme, můžeme pochopit, co každá znamená. Ale tady dělení končí. Čakry jsou propojené neustálými zpětnými vazbami a uvolňováním informací. Každá z nich je tak úzce spjata se všemi ostatními, že reakce jedné ovlivňuje reakce všech.

Přeloženo z: http://www.myyogaonline.com/about-yoga/learn-about-yoga/journey-through-the-chakras-an-introduction/p2

Autor: Heather Ivany