V oku hurikánu: jak vypadá vnitřní mír

Všechny jógové techniky nás vedou k vnitřní harmonii a klidu, k nalezení sebe sama. Dosáhnout vnitřního míru může být v praxi jógy naším cílem. Být sami se sebou v jednotě. Bouře a hurikány vnějšího světa se nás už poté nedotýká. I když zuří všude okolo, my jsme jako v bytelné pevnosti, v klidu, suchu a teple.

V letech 1953 až 1981 chodila po Spojených státech žena, která si říkala Peace Pilgrim (tedy Poutnice míru nebo Mírová poutnice). Na své cestě šířila mír, lásku a probuzení. Ve svých promluvách mimo jiné popsala, čím se vyznačuje vnitřní mír, tedy to, co člověk dělá či cítí, případně nedělá a necítí, když vnitřního míru dosáhne. Pokud si tyto zásady osvojíme, můžeme na nich vědomě začít pracovat. Uvědomovat si, když je porušujeme a vědomě se k nim zase navrátit, až se jednoho dne stanou naší přirozeností.

Známky a příznaky vnitřního klidu dle Peace Pilgrim (převzato z knihy Uvidíte to, až tomu uvěříte od Dr. Wayna W. Dyera):

- Tendence myslit a jednat spontánně spíš než ve strachu založeném na zkušenostech z minulosti.

- Zjevná schopnost prožívat každý okamžik.

- Ztráta zájmu posuzovat druhé.

- Ztráta zájmu vysvětlovat si jednání druhých.

- Ztráta zájmu vyhledávat konfliktní situace.

- Ztráta schopnosti dělat si zbytečné starosti.

- Časté epizody úžasu.

- Spokojený pocit spojitosti s druhými i s přírodou.

- Časté záchvaty smíchu.

- Zvýšené oceňování lásky nabízené druhými a neovladatelná potřeba lásku rozdávat.