Jóga v každodenním životě

Pojem jóga může označovat jak cíl - tedy dosažení spojení s nejvyšším principem, tak i způsoby, jak k tomuto cíly dojít. Cest je velmi mnoho, proto je i velmi mnoho stylů jógy. Některé se zaměřují více na fyzické cvičení, jiné na mentální procesy. Všechny ale směřují k tomu samému a všechny mají na paměti jednu základní zásadu - je potřeba dosáhnout zdraví svého těla i mysli.

Pokud si jógu zvolíme jako svoji životní cestu, nelze se omezit pouze na zpěv manter nebo fyzické či dechové cvičení. Je třeba zásady jógy promítnout do svého života na všech úrovních. Přehodnotit naše stravování, chování a smýšlení, komunikaci s lidmi, bydlení, životní rytmus a další oblasti našeho žití. Je těžké toto všechno změnit hned. Není to ale třeba. Stačí postupně své zvyky upravovat a ladit.

Nejdůležitější je uvědomit si, jak se chováme - k sobě i k ostatním. Snažit se odstranit negativní emoce a myšlenky a zároveň netrápit tělo špatnou životasprávou.

Naše osobnost je tak trochu začarovaný kruh. Tělo a mysl spolu úzce souvisí. Pokud se cítíme špatně, zlobíme se nebo máme deprese, odráží se to i na našem fyzickém těle. Naopak pokud máme tělo zanešené a energetické dráhy neprůchozí, ať už nesprávnou stravou, nedostatkem pohybu či špatným dýcháním, odráží se to i na naší náladě a psychickém stavu. Z toho je vidět, že je dobré pečovat jak o tělo, tak o mysl. Oboje musí být čisté, klidné a zdravé.

Proto nelze tyto dvě věci oddělovat. Nestačí jednou týdně cvičit hathajógu a každý víkend se opít v baru. Je třeba jógu a její zásady pomalu, nenásilně, zapojovat do svého života. Být jógínem v přecpaném autobuse, v zaměstnání, na návštěvě u přátel, na lekci jógy, bez ohledu na počasí, naší finanční situaci, věk, zdravotní stav nebo cokoliv jiného, co nás formuje. Kdykoliv a kdekoliv. Jógu je třeba dostat do svého srdce a promítnout do celého svého života.