5 kroků k sebeuvědomění, které vám pomohou žít štastně a s radostí

"Dýchám, uvědomuji si, že dýchám." Je to velmi jednoduchý postup, ale může změnit váš život. Velký mistr meditace Thich Nhat Hanh uvádí pěti cviků sebeuvědomění, které pomáhají žít ve štěstí a radosti.

Naše skutečné bytí není v minulosti. A není ani v budoucnosti. Je tady a teď. Život je k dispozici pouze tady a teď, to je naše skutečné bytí.

Uvědomění je energie, která nám pomáhá rozpoznat stavy štěstí, které jsou již v našich životech. Nemusíte čekat deset let, než štěstí prožijete. Je přítomno v každém okamžiku každodenního života. Mnoho z nás je sice naživu, ale jako by si to neuvědomovalo. Když se však nadechneme a jsme si vědomi svého nádechu, dotkneme se zázraku lidského bytí. To je důvod, proč je uvědomění zdrojem štěstí a radosti.

Většina lidí je zapomnětlivá. Jejich mysl je chycena obavami, hněvem a lítostí, a nejsou si vědomi svého bytí, zázraku bytí, přítomnosti. Jsou zachyceni v minulosti nebo v budoucnosti. Neuvědomují si a neprožívají přítomný okamžik. To je zapomnětlivost.

Opakem toho je uvědomění. Stav, kdy jsou naše tělo i mysl zcela přítomny v daném okamžiku. Vědomě se nadechujeme a vydechujeme, přivádíme naši mysl zpět do našeho těla a zpřítomňujeme se. Pak můžeme lépe rozpoznat mnoho stavů štěstí, které jsou v nás a kolem nás, a které jsou na rozdíl od smutku a dalších negativních emocí přirozené.

Praxe uvědomění by měla být snadná a příjemná. Stojí vás velké úsilí dýchat? Nestojí. Prostě dýcháte. Předpokládejme, že jste se se skupinou lidí, kteří si užívají krásný západ slunce. Musíte vyvinout úsilí, abyste si ho vychutnali? Ne, nemusíte. Prostě si to užíváte.

Totéž platí s dechem. Nechte váš dech konat. Pouze si ho uvědomujte a užívejte. S lehkostí. S potěšením. Totéž platí i při uvědomělé chůzi. Každý krok, který uděláte, je příjemný. Každý krok vám umožňuje dotknout se zázraků života, v sobě i kolem sebe. Každý krok je mír. Každý krok je radost.

concentrationBěhem tréninku uvědomění je třeba přestat mluvit – nejen přestat mluvit navenek, k někomu, ale i mluvit uvnitř sebe samých. Vnitřní mluva je myšlení, mentální projev, který v naší mysli neustále probíhá. Opravdové ticho znamená přestat mluvit – jak ústy, tak i myslí. Jedná se o velmi silný druh ticha. Ticho, které léčí a které nás živí.

Uvědomění plodí radost a štěstí. Dalším zdrojem štěstí je koncentrace. Energie uvědomění v sobě nese energii koncentrace. Pokud jste si něčeho vědomi, například květin, a jste schopni toto vědomí udržet, můžeme říci, že se soustředíte na květiny. Když budou vaše uvědomění a koncentrace dostatečně silné, budete úspěšně nad danou věcí meditovat, máte šanci udělat průlom, nahlédnout do vnitřku, k podstatě věcí.

Předmětem vaší meditace může být cokoliv. A díky meditaci bude jako pod lupou. Když jsou vaše uvědomění a soustředění silné, váš vhled vás osvobodí od strachu, vzteku a zoufalství, a přinese skutečnou radost, skutečný mír a opravdové štěstí.
Předpokládejme, že máte před sebou velmi dobrý voňavý čaj. Je-li vaše mysl nepozorná, nemůžete si ho opravdu vychutnat. Musíte se na čaj dostatečně soustředit, abyste odhalili a nechali na sebe plně působit jeho vůni a chuť. To je důvod, proč jsou uvědomění a koncentrace zdrojem štěstí.

Podívejte se na pět praktik, která vám pomohou uvědomění a koncentraci výrazně posílit:

1. Uvědomělé dýchání

Uvědomělé dýchání je velmi jednoduché, ale přináší pozoruhodné výsledky. Předmětem uvědomění je váš dech. Uvědomujete si pouze svůj nádech a svůj výdech. Když to uděláte, další duševní pochody se zastaví. Už dále nepřemýšlíte. Celou vaši pozornost věnujete svému dechu. Nemusíte myslet na minulost. Nemusíte myslet na budoucnost. Nemyslíte na práci. Svou pozornost zaměřujete jen na dech.

Díky nadechování a vydechování si uvědomujete, že jste naživu. Proto přináší pocit štěstí. Být naživu je největší ze všech zázraků, a když se nadechneme, toho zázraku se dotkneme. Dýchání tak může být oslavou života.

2. Koncentrace

Když si uvědomujete svůj dech, je ho třeba vnímat od začátku do konce bez přestávky. Vaše mysl je vždy s ním. Tak se uvědomění stává nepřetržité a zlepší se kvalita vašeho soustředění.

o-MINDFULNESS-PRACTICE-facebookTato technika tedy spočívá v tom uvědomovat si svůj dech od začátku do konce. Ať jsou nádechy krátké nebo dlouhé, na tom nezáleží. Představte si, že dýcháte a najednou vás napadne: "Sakra, zapomněl/a jsem vypnout světla v mém pokoji." Tomu je třeba se vyhnout.

Prostě jen vnímejte každý nádech a výdech. Nedovolte myšlenkám, aby vás vyrušovaly. Váš dech tak bude přirozeně stále hlubší a pomalejší, harmonický a klidný.

3. Uvědomění si těla

Třetím krokem je si během dýchání všímat svého těla.

V prvních dvou krocích jste se naučili uvědomovat si výdech a nádech. Vaše energie uvědomění je tak generována prostřednictvím vědomého dýchání a vy ji teď můžete využít pro uvědomění si svého těla.

"Nadechuji se a jsem si vědom svého těla. Vydechuji a jsem si vědom svého těla." Vím, že moje tělo je tady. To přivádí mysl zpět do těla. Mysl a tělo se se stávají jednou realitou. Jsme plně naživu. Můžeme být v kontaktu se zázraky života, které jsou k dispozici uvnitř nás i kolem nás.

Toto cvičení je jednoduché, ale účinek jednoty těla a mysli je obrovský. V našem každodenním životě jsme v této situaci jen zřídka. Naše tělo je tu, ale naše mysl je někde jinde. Naše mysl může být chycena v minulosti nebo v budoucnosti, v lítosti, smutku, strachu nebo nejistotě. Proto je třeba tímto cvičení mysl i tělo propojit.

Když budete cvičit uvědomělé dýchání, zlepší se kvalita vašeho nádechu a výdechu. Budete dýchat klidněji a harmonicky. Pokud k tomu zapojíte uvědomění těla, mír a harmonie do něj začne pronikat a tělo z toho bude těžit.

4. Uvolnění napětí

Pokud jste si opravdu vědomi svého těla, zjistíte, že je v něm určité napětí, bolest a stres. Napětí a bolesti se v těle dlouhou dobu hromadí a naše tělo trpí, ale naše mysl to není schopna vyřešit. Proto je velmi důležité se naučit, jak napětí v těle uvolnit.

Vsedě, vleže nebo vstoje, vždy je možné napětí uvolnit. Napětí v těle si můžete všimnout třeba při řízení auta. Nemůžete se dočkat, až dorazíte na místo, a čas trávený v autě si vůbec neužíváte. Když vás zastaví červená, nemůžete se dočkat toho, až padne zelená a vy budete moct pokračovat v jízdě. Ale červené světlo může být signál. Může vám připomenout to, že ve vašem těle je napětí a stres. Když si to uvědomíte, můžete červené světlo efektivně využít. Můžete sedět a relaxovat, využít tu dobu praktikováním uvědomělého dýchání a uvolněním napětí v těle.

Takže až příště se zastavíte na červenou, zkuste praktikovat všechny tři předchozí body: uvědomělé dýchání, koncentrace na dech a uvědomění si těla. A to můžete dělat v kteroukoli denní či noční dobu: v práci, během jízdy, během vaření, mytí nádobí či zalévání zahrady.

5. Meditace v chůzi

tumblr m5fhbzuhau1qhe15lo1_1280Když cvičíte uvědomělé dýchání, prostě dech jen pozorujete a užíváte si ho. Nemusíte se nijak namáhat. Totéž platí o uvědomělé chůzi. Každý krok je příjemný. Každý krok vám pomůže se dotknout zázraku života. Každý krok je radost.

Není třeba tomu věnovat zvláštní úsilí, protože to je příjemné. S každým krokem se dotýkáte zázraků života, které jsou ve vás a kolem vás. Každý krok přináší uzdravení. Každý krok přináší mír a radost, protože každý krok je zázrak.

Skutečný zázrak není létat nebo chodit po ohni. Skutečný zázrak je chodit po Zemi a provést ho můžete kdykoliv. Stačí vaši mysl přivést zpět do svého těla, uvědomovat si sebe, své tělo a svůj dech a provést zázrak chůze po Zemi.

Zdroj: http://www.livebuddhism.com/2014/07/5-mindfulness-exercises-to-help-you.html#hd0oZvqjJ7wxT7zd.99