Meditace, která utiší bolest

A znovu sledujte celý cyklus. S každým výdechem se snažte o kousek víc uvolnit. Vnímejte, jak vás s výdechem opouští vše staré a nepotřebné, jak se vaše tělo čistí. Vnímejte, jak s nádechem přichází nové, čerstvé, nepoznané a jak se stává vaší součástí.

Nyní zkuste rozšířit svoji pozornost na celé tělo a všechny pocity, které jím probíhají. V klidu vnímejte vše, co je zaznamenatelné, bez ohledu na to, zda je pocit příjemný, neutrální či nepříjemný. Prostě si je bez připoutanosti uvědomujte.

Pak pomalu přesuňte pozornost na místo vašeho těla, které bylo zraněné, bolí nebo potřebuje podporu. Můžou to být záda, srdce nebo nohy. Cokoliv, kde cítíte potřebu úlevy. Jak se soustředíte na dané místo, zkuste si uvědomovat emoce či obrazy, které vyvstávají. Může to být strach, hněv, strnulost či odpor. Uvědomujte si, jak tyto emoce zpětně ovlivňují vaše tělo. Dýchání může ztěžkout, ramena, žaludek nebo čelisti ztuhnout. Přesuňte tedy svoji pozornost opatrně na místo, kde se emoce projevily, a je-li to možné, jednoduše, bez připoutanosti, si emoci a její projev mentálně pojmenujte. „Toto je strach."

Vnímejte emoci takovou, jaká je. Zkuste vnímat, zda můžete emoci prostě přijmout, smířit se s ní i všemi jejími projevy. Emoce se nyní také mění pod vlivem vašeho smíření. Pokud vaši mysl zaplaví vzpomínky nebo předsudky, vraťte pozornost zpět k dechu, dokud se opět neuklidní.

Zeptejte se sami sebe, zda již dokážete emoce jednoduše přijmout, smířit se s nimi, přívítat je takové, jaké jsou.