Meditace Vipassana – naučte se, jak se osvobodit od utrpení

Slovo Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Pochází původně ze sanskrtu a odkazuje na formu meditace, kterou učil Buddha. Učil, že se díky této praxi můžeme osvobodit od fyzického i psychického utrpení.

I když kořeny Vipassany pochází z buddhismu, nemá vyhraněnou specifickou příslušnost a je vynikajícím prostředkem pro kohokoli, kdo chce najít vnitřní klid. Děje se tak pomocí pozorování sebe samého – jak fyzických prožitků, tak i myšlenek. Nejde ale o druh skenování těla, při kterém hledáme onemocnění nebo cíleně provádíme emoční uvolnění. Účelem Vipassany je prostě získat povědomí o vlastním těle a mysli a nechat stranou všechny hodnocení, analýzy nebo touhy. Tím, že pouze sledujeme své tělo a svou mysl a uvědomujeme si jejich vzájemnou provázanost, můžeme změnit své myšlení tak, že budeme klidnější a přijmeme svůj život takový, jaký je.

Odborníci na tento druh meditace vysvětlují, že prostřednictvím této přímé zkušenosti z pozorování bez jakéhokoliv hodnocení rozpoznáme, jakým způsobem sami v sobě vytváříme pocit utrpení. Tím, jak tento proces sledujeme, pak snadno najdeme způsob, jak se od něj osvobodit. Díky důsledné praxi Vipassany roste naše sebeuvědomění a sebekontrola, takže jsme za nějaký čas schopni zažít hluboký a trvalý pocit vnitřního klidu.

Od Buddhových časů se Vipassana dědí z učitele na žáka v nepřerušené linii. Současný učitel je pan Goenka z Myanmaru. Od roku 1969 učil už tisíce lidí z celého světa, se svými asistenty vedl a stále vede 10denní kurzy v 89 zemích.

Dveře jsou v těchto kurzech otevřeny pro kohokoliv a zadarmo. Finance na provoz pochází od darů lidí, kteří už kurz absolvovali. Všichni účastníci musí dodržovat základní pravidla. Ty zahrnují zákaz zabíjení všeho živého, zákaz krádeží, lhaní, sexu, drog a alkoholu. Každý den se 10 hodin medituje a očekává se, že během celého kurzu budete dodržovat Noble Silence (totální ticho). Budete také požádáni, abyste během kurzu nepoužívali jiné meditační či náboženské praktiky.

Poslední den každý zaměřuje svou meditaci na dobrosrdečnost a laskavost k sobě i k veškerému životu. Hlavní myšlenkou je podělit se o mír a lásku, kterou si skupina vybudovala s celým světem.

Kromě těchto kurzů existují v devíti různých zemích také lekce Vipassany pro vězně. Mají obrovský úspěch a pomáhají vězňům najít klid a smíření s jejich situací.

Účast na kurzech meditace Vipassany vyžaduje disciplínu a závazek. Pro začátečníky jsou nejnáročnější první čtyři dny. V té době se mysl a tělo bude chtít bouřit proti nedostatku stimulace, tichu a dlouhému nehybnému sezení. Ale pokud vydržíte, zažijete obrovskou změnu, která vám přinese pocit vnitřního klidu. Změnu, která může trvat celý život.

Přeloženo z: http://themindunleashed.org/2014/03/vipassana-meditation-learn-liberate-suffering.html