Propojenost mysli a mozku jako základ meditace

Zkušenosti, které zažíváme, zanechávají na mozku otisky, stejně jako jarní déšť zanechává stopy na svahu kopce."

 

Propojenost vědomí s mozkem má tři zásadní dopady na naše životy. Prvním je to, že spolu se změnami ve vědomí dochází ke změnám na mozku. Náš mozek se jednak mění vteřinu od vteřiny, ale také v něm dochází k trvalých změnám.

Příkladů z praxe je nespočet. Je například zjištěno, že oblasti mozku, které ovládají jemnou motoriku mají pianisti značně tlustší než ostatní. Že části hippocampu, které mají na starost prostorovou pamět, mají taxikáři znatelně tlustší po absolvování tréninku než před ním. Podobně, avšak v negativní rovnině, působí dlouhodobí stres či trauma na omenezný rozvoj hippocampu, který je zodpovědný za ukládání zkušeností do paměti.

Druhým důležitým faktem je, že při změnách v mozku dochází ke změnám ve vědomí. Například při synchronní aktivaci milionu neuronů v relativně pomalých vlnách, které nazýváme alfa vlny, se naše vědomí dostává do stavu klidu a vyrovnanosti. Obráceně, pokud hypothalamus vyšle signál do hypofýzy (ta je nadřazena všem žlázám s vnitřní sekrecí), jež předá instrukci nadledvinkám k produkci arenalinu nebo kortisolu, naše vědomí se zostří, zúží a tímse připraví na boj nebo útěk.

Třetím důsledkem propojenosti mysli s mozkem je to, že můžeme vědomě ovlivňovat vlastní mozek za účelem dlouhodobých pozitivních změn na našem vědomí. A právě na tomto základě je postavena meditace.

Podstata meditace

„Meditace se dá charakterizovat jako systematické navozování takových stavů mysli, které vedou k trvalým strukturálním změnám v mozku, jenž pozitivně ovlivňují stav našeho vědomí."

Fyzickým cvičení jógy stimulujeme například funkci lymfatického systému, čímž zvyšujeme pravděpodobnost, že se nám vyhnou onemocnění. Meditací pracujeme se stavem naší mysli, čímž zvyšujeme pravděpodobnost pozitivních stavů vědomí (spokojenosti, soucitu, štěstí) v budoucnu.

V praxi se setkáme se dvěmi základními typy meditace. Meditaci samathá (šamatá), která se zaměřuje na rozvoj soustředění – koncentraci a meditaci vippasaná (vipašjána), která je zaměřená na rozvoj všímavé pozornosti.

Více se dozvíte v dalším článku „Základy meditace"