Jóga pro děti

Naše děti žijí v uspěchaném světě vytížených rodičů, stresu ve škole, neustálého poučování, videoher, nákupních středisek a závodních sportů. Obvykle si o těchto vlivech nemyslíme, že by pro naše děti byly nějak zvlášť stresující, ale často jsou. Rušné tempo života našich dětí může mít hluboký vliv na jejich vrozenou radost, a obvykle ne k lepšímu.

Zjistila jsem, že jóga může pomoci čelit těmto tlakům. Když se děti naučí techniku relaxace a vnitřního naplnění, mohou překonávat životní překážky s mnohem větší lehkostí. Jóga v raném věku podporuje sebeuvědomění pomocí fyzické aktivity, která není soutěžní. Podpora spolupráce a soucitu – místo opozice, je pro naše děti velmi přínosná.

Děti z jógy čerpají mnoho výhod. Zvyšuje se jejich pružnost, síla, koordinace a uvědomění těla. Navíc se zlepšuje jejich koncentrace, smysl pro klid a kvalita odpočinku. Praktikování jógy děti spojuje hlouběji s jejich vnitřním já a rozvíjí intimní vztah s přírodním světem, který je obklopuje. 

Když jogíni vyvinuli před mnoha tisíci lety ásany, stále žili blízko k přírodnímu světu a zvířata a rostliny používali pro inspiraci - bodnutí štíra, spanilost labutě, stromy upoutané k zemi. Když děti napodobují pohyby a zvuky přírody, mají šanci se dostat do jiného bytí a představovat si, že přebírají vlastnosti přírody. Když například zaujímají pozici lva (Simhasana), prožívají nejen sílu a chování lva, ale i jejich vlastní pocit síly: kdy být agresivní, kdy ustoupit. Fyzické pohyby zavádějí děti k pravému smyslu jógy: jednota, vyjádření pocitů a úcta k okolí a ke všem částem jemné pavučiny života.

Dětská cesta

Jóga s dětmi nabízí mnoho možností v oblasti výměny moudrosti, sdílení dobrých časů a položení základů pro celoživotní praxi, která se bude nadále prohlubovat. Vše, co je potřeba, je přizpůsobit se dětské mysli. Jak jsem rychle zjistila, když jsem poprvé začala učit děti v předškolním věku, jóga pro děti je úplně jiná než jóga pro dospělé.

Před šesti lety jsem měla svou první zkušenost s výukou jógy pro děti v místní škole Montessori. Těšila jsem se na to a předpokládala jsem, že jsem dostatečně připravená. Koneckonců jsem už nějakou dobu učila jógu pro dospělé, měla dvě vlastní malé děti a učila tvůrčí psaní v různých losangeleských školách. Ale po dvou hodinách se skupinou dětí od 3 do 6 let jsem musela vážně přehodnotit svůj přístup. Potřebovala jsem se zbavit utkvělých představ o tom, co jóga je a co není.

Když jsem začala ctít vrozenou dětskou inteligenci a naladila se na to, jak je podle ní vést, začali jsme spoluvytvářet naše lekce. Použily jsme ásany jako odrazový můstek pro zkoumání mnoha dalších oblastí - napodobování zvířat, hudba a hraní na nástroje, vyprávění, kresba – a náš společný čas se stal skutečně interdisciplinárním přístupem k učení. Společně jsme utvářely příběhy pomocí těl a myslí v proudu, který může vzniknout jen při dětské hře.

Děti mi začaly říkat paní jóga, a já jim říkala jóga děti. Pokračovaly jsme ve spolupráci a hraní, dokud naše výtvory nerozkvetly do programu s názvem YogaKids. Program kombinuje především pro děti určené jogínské techniky, které vychází z teorie Dr. Howarda Gardnera. Gardner, autor a profesor vzdělávání na Harvardu, popisuje osm typů inteligence, které máme všichni vrozené: jazyková, logická, vizuální, hudební, kinestetická, naturalistická, interpersonální, intrapersonální. Gardner zdůrazňuje, že děti by měly mít co nejvíce příležitostí k jejich rozvoji.

V souladu s touto teorií YogaKids integruje vyprávění, hru, hudbu, jazyk a další dovednosti do jednotného programu, který se zabývá „celým dítětem". Využíváme ekologii, anatomii, výživu a životní lekce, které odráží jogínské zásady vzájemné závislosti, jednoty, ale i zábavy. Nejvíc ze všeho se náš program věnuje mysli, tělu a duchu jako celku, tak aby ctil všechny způsoby dětského poznání.

Cvičení doma

Pokud plánujete své děti učit jógu, existuje několik obecných věcí, které je dobré před začátkem vědět. Nejtěžším úkolem při cvičení s dětmi je držet jejich pozornost dostatečně dlouho, tak aby si osvojily základní benefity jógy: klid, rovnováhu, flexibilitu, soustřední, mír, milost, spojení, zdraví a vnitřní spokojenost. Naštěstí, většina dětí ráda mluví a miluje pohyb – což je pro jógu přínosné. Děti budou nadšeně přebírat role zvířat, stromů, květin, válečníků. Vaše role je ustoupit a umožnit jim, aby štěkaly v pozici psa, syčely v pozici kobry a mňoukaly při kočičím hřbetu. Mohou také přednášet abecedu či počítat do sta, pokud je to v dané pozici udrží. Zvuk je pro děti skvělé lákadlo a přidává sluchový rozměr fyzické zkušenosti jógy.

Děti potřebují objevovat svět na vlastní pěst. Říkat jim, aby více přemýšlely, dělaly to lépe nebo určitým způsobem, protože je to pro ně dobré, není optimální způsob lekcí. Místo toho jim poskytujte milující, citlivé, kreativní prostředí, aby mohly odhalit své vlastní pravdy. Když předvádějí různé zvířecí a přírodní ásany, zapojují svou mysl k hlubšímu poznání. Když jsou hadi (Bhujangasana), vyzvěte je, aby si představily, že jsou jenom dlouhá páteř bez rukou a nohou. Mohly byste utíkat nebo vylézt na strom? V pozici stromu je požádejte, aby si představily, že jsou obří dub, s kořeny vyrůstajícími z nohou. Mohly byste zůstat ve stejné pozici po dobu 100 let? Pokud byste měly být pokáceny, bylo by to v pořádku? Bolelo by to?

Když se děti protahují jako pes, balancují jako plameňák, dýchají jako zajíček nebo stojí silné a vysoké jako strom, provádějí spojení mezi makrokosmem jejich životního prostředí a mikrokosmem jejich těl. Objasňuje se jim tak význam úcty k veškerému životu a zásady vzájemné závislosti. Děti začínají chápat, že jsme všichni ze stejného "těsta." Jen v různých formách.

Přemýšlejte o sobě jako o zprostředkovateli spíše než o učiteli. Během cvičení své děti provádějte s otevřeným srdcem. A nechte je, aby vás také vedly. Bez pochyby vás pozvou do světa údivu a objevování, který nemá hranice. Pokud se k nim rozhodnete připojit, bude výuka / proces učení neustále oboustranný a poskytne každému příležitost k vyjádření a společnému růstu.

Autor: Marsha Wenig