Jóga rodinnou záležitostí

Pokud vyznáváte zásady jógy, pak s nimi pravděpodobně bude sympatizovat i vaše rodina. Je ale potřeba ostatním členům rodiny jógu představit a udělat ze cvičení a dalších návyků, které si osvojíte, normální věc.

Pokud je to jen trochu umožňuje váš byt, vytvořte prostor, který bude vyhrazený pro cvičení, meditaci, nebo rozjímání. Ideální je, pokud je to samostatný pokoj, to ale není velmi často možné, proto najděte takové místo, kde se budete cítit dobře. Většinou to člověk sám dobře pozná - je třeba dát na instinkty.

Toto místo je dobré nějakým vhodným způsobem zařídit (položit tam podložky na cvičení, polštáře, umístit oltář apod.) a ostatním členům rodiny vysvětlit, že se jedná o klidovou zónu, kde by nikdo neměl být rušen. Je třeba o všem mluvit. To se týká hlavně menších dětí. Bez komunikace a sdílení svých myšlenek a postojů nemůžeme čekat, že nám ostatní porozumí. Pokud mají jen trochu chuť, dělejte společné meditace nebo si zacvičte. Tím se na sebe krásně naladíte a odpadne řada problémů pramenících z neporozumění.

Je třeba se vyvarovat dvou následujících věcí:

  • Nikdy nikomu nic nenuťte! Váš partner nebo děti musí sami chtít.

  • Udělejte z jógy zábavu. Jóga není žádný zkostnatělý systém, nejsou to dogmata, kterých se musíme křečovitě držet. Jóga je život. Lehký, klidný a svěží.