Síla slova

Slova a jejich energie, ať už pozitivní nebo negativní, formuje mezilidské vztahy. Vytváří přátelství nebo nepřátelství, sympatie, či antipatie. Z toho důvodu je důležité, abychom si byli vědomi toho, co vypouštíme z úst. Měli bychom dbát na to, aby naše slova neměla negativní energii, aby někomu neublížila, ale naopak přinášela radost. Jednou ze zásad jógy je ahimsa, tedy neubližování. Vztahuje se nejen k fyzickému konání, ale právě také k mluvení a myšlení. Neměli bychom ubližovat ani ostatním, ani sobě. Pokud budeme někomu lhát, pomlouvat ho nebo říkat věci, kterým ho chceme zranit, ubližujeme jak dotyčnému člověku, tak i sobě, protože se ta negativní energie, která je na naše slova vázána, obrátí také proti nám. Nikdy z takové řeči nebudeme mít dobrý pocit, naopak se ještě více rozlobíme.

Proto si dávejme pozor na to, co říkáme, abychom kolem sebe šířili radost, klid a pohodu. Bude to tak příjemné jak pro ostatní, tak i pro nás samotné.