Pozice v józe

Jedním ze základů jógové praxe je cvičení jógových pozic neboli ásan. Jejich význam dokládá i fakt, že ásany jsou jedním z osmi stupňů rádžajógy.

Právě cvičení ásan je v naší společnosti nejrozšířenější praxí jógy. Je třeba si ale uvědomit celý význam ásan, nebrat je pouze jako obyčejný tělocvik.

Ásany jsou obecně statické (i když někdy se jako ásany uvádí i dynamické pozice) pohodlné polohy, které nejen, že protahují a posilují svaly a uvolňují klouby, ale také působí na orgány v těle, na mysl a vůbec na duchovní stránku člověka.

Při cvičení ásan by se vždy mělo postupovat pomalu a brát na zřetel možnosti vlastního těla.

Vzhledem k tomu, že škol jógy je celá řada a díky tomu se názvosloví často liší, je možné, že pod jedním názvem najdete dvě různé pozice nebo naopak jedna pozice má více názvů. Při popisu jsme se snažili s tímto problémem vyrovnat tak, že používáme nejvíce rozšířený název pro danou ásanu a na možné odchylky se snažíme upozornit v textu.