Jóga očí - jak a proč ji cvičit

Oko je drahokamem těla. Oči jsou oknem do duše. Říkají přísloví. Pohled, kterým se díváme na svět zásadně ovlivňuje celý náš život. Oči jdou samozřejmě cvičit jako zbytek těla, aby byla zdravá a svěží a tak i náš život. Přinášíme 5 typů na procvičování "Drishti" - zdravého zření.

"Drishti" - zdravé, koncentrované zření provádíme denně jako součást naší jógové praxe pro prevenci či odpočinek od dlouhého koukání do počítače.

1. Masáž očních víček

Začněme jemnou, minutovou masáží horních očních víček prsteníčkem. Při masáži pak oči pomali přivíráme a vnímáme v horních víčkách jemné vibrace. Přivírání zpomalujeme a díváme se přitom do dálky. Postupně se oční víčka uvolňují a vibrace mizí.

2. Střídavé zaostřování

Nyní prozkoumáme střídavé zaostřování a rozostřování pohledu. Zaostřený, úkzý pohled je spojen
s jasným viděním a racionální myslí. Používáme ho při čtení a psaní. Někdy se může stát, že při naprosto zaostřeném pohledu přepadáváme dopředu. Periferní, rozostřený pohled je spojen s intuicí. Jedná o širší pohled na svět, ke kterému dochází při pohledu na horizont, západ slunce či krajinu.

Vyberte si jeden bod v centru vašeho zorného pole a 2 body na krajích a střídavě s dechem měňte zaostření. Jednou na bod v centru, pak na krají body. Při pohledu na krajní body se snažte udržovat vyvářené zaostření, jako byste měli oči na stranách hlavy.

3. Mrkání

Mrkání je velmi prospěšné. Dochází při něm k čištění, promazání a uvolnění očí. Dále také k posílení očí při přechodech mezi světlem a tmou. Začnemě vleže na zádech nebo v sedě. Dívejte se před sebe až přirozeně mkrnete. Poté mrkněte ještě několikrát a pozorujte jak vlhko proniká pod vaše víčka. Toto cvičení několikrát opakujte.

Nakonec zkuste nádech s otevřenýma očima a výdech se zavřenýma, takto po několik dechů.

4. Ležatá osmička

V sedě nebo leže na zádech začnemě pohybem obou očí opisovat ležatou osmičku. Sledujte, zda se obě oči pohybují vyrovnaně, či zda je jedno aktivnější. Pohyb očí vyzkoušejte na obě strany a v různých rychlostech. Dýchejte přitom uvolněně do břicha. Cvičení provádíme alespoň 20 dechů.

5. Baňkování

Další jednoduchý cvik pro relaxaci očí a ztišení zrakového nervu. V leže na zádech si zahřejeme dlaně mírným třením o sebe. Pak zahřáté dlaně přiložíme na oči tak že jimi vytvoříme baňky. Oči necháme otevřené a pozorujeme tmu pod dlaněmi. Toto cvičení můžete opakovat kdykoliv během dne pro odpočinek. Skvělé je také při józe před polohou mrtvoly.

Oči jsou opravdu branou do naší duše. Pokud jsou oči strunulé a unavené, podobně na tom bude naše duše i tělo. Dovolte vašim očím se usmívat a brzy uvidíte úsměv i ve své duši.

Namaste