Jak online kurzy fungují?

 • Kurzy obsahují lekce (v podobě on-line videí) po cca 1 hodině.
 • V den objednání kurzu obdržíte na zadaný e-mail první lekci.
 • V případě, že jste si objednali kurz, který obsahuje více lekcí, budete následně v periodě 7 dní dostávat další lekce.
 • Všechny lekce jsou přístupné kdykoliv zpětně.

Vybrat si on-line kurz

banner joga

Kája krija

Kája krija znamená v překladu "činnost těla". Je to dynamická relaxace, při které pohybujeme jednotlivými částmi těla v souladu s dechem. Jedná se o výborný nástroj jógačikitsy (jógové terapie), protože díky rotačnímu pohybu spojenému s dechem můžeme nalézt a odstranit různá traumata ve fyzickém těle i v mysli.

Provedení

 • Výchozí pozicí je šavásana. V ideálním případě je hlava k severu.

První varianta

 1. Uvolníme tělo, zklidníme mysl a dech.
 2. S hlubokým vědomým břišním dechem začneme protáčet nohy v kotnících. S nádechem sklápíme špičky k sobě, s výdechem je vytáčíme do strany. Opakujeme 10x - 12x - pohyb by se měl stát automatickým.
 3. Zastavíme pohyb nohou a přesuneme pozornost k rukám. Začneme dýchat hrudním dechem a protáčíme ruce. S nádechem otočíme ruce dlaněmi ke stropu, s výdechem dlaněmi k zemi. Opět zopakujeme 10x - 12x.
 4. Jako třetí pohyb je pohyb hlavou spojený s podklíčkovým dechem. S nádechem otočíme hlavu na jednu stranu, s výdechem ji otočíme na druhou stranu. Opět opakujeme na 10 - 12 nádechů a výdechů.
 5. Na závěr všechny tři dechy spojíme v plném jógovém dechu. Při dýchání využíváme dechovou vlnu (viz plný jógový dech) a pohyb provádíme podle toho, ve které části nádechu a výdechu se nacházíme. Jednotlivé pohyby na sebe navazují, stejně jako postupuje nádech a výdech.
 6. Po ukončení zůstaneme uvolněně ležet a soustředíme se na vzniklé pocity.

Druhá varianta

 1. Uvolníme tělo, zklidníme mysl a dech.
 2. S břišním dechem protáčíme nohy, jak je popsáno v první variantě.
 3. Až se pohyb stane automatickým přidáme pohyb rukou a dech rozšíříme i do hrudní části.
 4. Až se pohyb ustálí, přidáme pohyb hlavou a dýcháme i do podklíčkové oblasti.
 5. V konečném stádiu provádíme všechny pohyby najednou při plném jógovém dechu (nikoliv postupně jako u první varianty). S nádechem tedy sklápíme špičky nohou k sobě, dlaně vytáčíme směrem ke stropu a hlavu otáčíme od jednoho ramene k druhému. S výdechem vytáčíme špičky ven, zároveň otáčíme dlaně k zemi a hlava se vrací zpátky k prvnímu rameni.
 6. Po ukončení zůstaneme uvolněně ležet a soustředíme se na vzniklé pocity.
Nepospícháme. Snažíme se o klidný a pomalý dech a v důsledku toho bude klidný a pomalý také pohyb. Je třeba se soustředit, koncentrovat svoji mysl na pohyb, zejména při druhé variantě, ve které pohybujeme celým tělem najednou. Je to těžké, protože nohy a ruce jdou v protisměru (když jdou nohy dovnitř, dlaně se vytáčí ven) a hlava se pohybuje ze strany na stranu, pohyb má tedy také jiný charakter.
 
Pomáhá při odstraňování bolestivých následků nehod, zejména v oblasti šíje a ramen. Umožňuje nalezení místa v těle, kde mohou být určitá fyzická traumata (např. jedna ruka se pohybuje lépe). Po nalezení traumatu je třeba si ho uvědomit a přijmout. Pomáhá při psychické i fyzické bolesti a napětí. Uvolňuje a očišťuje tělo i mysl. Učí nás koncentraci.