Ádžňá

Je označována jako "třetí oko", protože právě oblast mezi obočím je místo, kde se nachází ádžňá čakra, centrum čistoty a moudrosti. Její název znamená pokyn nebo poznání. Ádžňá čakra totiž tvoří hranici mezi lidským a božským vědomím, což znamená, že v této čakře se završuje lidské poznání a člověk vstupuje do božského vědomí.

Vlastnosti

Ádžňá čakra je sídlo gurua či mistra. Lze to vnímat tak, že pouze ten, kdo "má otevřené třetí oko", může být tím skutečným mistrem, jen ten může učit druhé. Třetí oko je také jedním ze symbolů boha Šivy. Ádžňá čakra není ale pouze centrum moudrosti a most k božskému vědomí. Sídlí zde také jedna důležitá dovednost a tou je rozlišovací schopnost neboli vivéka. Právě díky této schopnosti dokážeme odlišit správné od špatného. V této chvíli člověk ví, kudy jít. Umí se správně rozhodnout a to mu dává moudrost a vnitřní sílu. V této chvíli může spolehlivě vést i ostatní.

Význam ádžňá čakry také posiluje fakt, že právě zde se setkávají tři hlavní energetické dráhy (tzv. nádí), tj. ida, pingala a sušumna. Pokud se energie těchto drah potkají právě v ádžně, mohou společně stoupat vzhůru a člověk dosáhne stavu nejvyššího vědomí, neboli samádhi.

Symbolika

Barvou ádžňá čakry je fialová a lotos má pouze dva okvětní lístky, což symbolizuje dualitu, mužský a ženský princip.

Ádžňá čakra nemá žádný zvířecí symbol, protože na této úrovni nejsou již žádné nižší vlastnosti. Je zde jen čisté lidské a božské. Hlavním symbolem této čakry je šiva lingam, který představuje božskou jednotu.