Nádí

Prána proudí naším tělem kanálky, které se nazývají nádí. Tyto kanálky se nachází v jednom z obalů těla, v pránamaja-kóše (viz Skladba člověka), a vytváří síť, které se říká ašvattha. Nádí jsou desítky tisíc, hlavních je deset. Těchto deset nádí prochází všemi základními čakrami. Rozvádí po těle buď jednu z pěti prán (viz pančaprána) nebo pěti upaprán.

Nádí vycházejí z kořene, který se nachází mezi múladhárou a svadhištánou a jmenuje se medhra. Různě se vinou tělem a ústí na různých místech - v nosních dírkách, očích, uších apod.

Kanálky nádí se skládají ze tří vrstev. První vrstva, která tvoří střed, se nazývá damani. Vnitřek nádí tvoří sirá vrstva a vnějšek nádí vrstva. Sirá vrstva má vztah k hmotné rovině naší osobnosti, damani vrstva k psychické rovině a nádí vrstva k vědomí.

Mezi kanálky zaujímají významné postavení tři z nich. Jedná se o sušumnuidu a pingalu.

Sušumna je centrální kanál, který prochází přímo páteří. Jejím středem vede kanálek čitranádí, kterým může stoupat kundaliní. Sušumna vede od múladháry až po adžňa čakru.

Kolem sušumny se vinou ida a pingala, které začínají stejně jako sušumna v múladháře. Všechny tyto tři kanálky se kříží v čakrách. Ida končí v levé nosní dírce, představuje ženský princip a jejím symbolem je měsíc. Pingala končí v pravé nosní dírce, představuje mužský princip a symbolem je slunce. Idu a pingalu můžeme pročišťovat a ovlivňovat střídavým dechem nádí šódhana nebo slunečním či měsíčním dechem.

V případě, že dosáhneme pročištění nádí, otevřeme čakry a vyrovnáme ve svém těle všechny prány, může dojít k probuzení síly kundaliní.