Skladba člověka

Lidské tělo má božský základ, kolem kterého jsou obaly, a proto si tento základ neuvědomujeme.Duchovní podstatou člověka je tedy átman (vědomí, puruša, pravé Já). Jednotlivé obaly se různě projevují, prostupují a mísí. Všechny jsou atomické povahy a vibrují. Všichni lidé mají stejný počet obalů, ale liší se jejich kvalitou vibrací. Nejběžnějším dělením je rozlišování tří těl a v rámci nich pět obalů (= paňča-kóša). Každý vyšší obal obaluje všechny nižší.

Hrubohmotné tělo

Nejnižším tělem je hrubé nebo hrubohmotné tělo (sthúla šaríra). Je kompletně smrtelné. Zahrnuje dva obaly:

Annamaja-kóša je obal potravy, je to naše fyzické, buněčné tělo. Je ze všech těl nejhutnější. Jeho funkci lze ovlivnit správnou stravou, sebekázní a cvičením. Skládá se z pěti prvků (bhúta): éter, vzduch, oheň, voda a země.

Pránamaja-kóša je obal vitality. Je to obal, který je tvořený vitální energií (pránou), neboli tím, čím prána proudí (nádí). Obsahuje čakry, ale práce s nimi ovlivňuje i vyšší těla. Umožňuje činnost orgánů, oživuje tělo. Jeho hmotným projevem je dýchání.Tento obal lze ovlivňovat nebo léčit akupunkturou, cvičením ásan a správným dýcháním.

Jemnohmotné tělo

Druhým tělem je jemné nebo jemnohmotné tělo (súkšma šaríra). Je jenom částečně smrtelné. Také zahrnuje dva obaly:

Manómaja-kóša je obal mysli. Je to schránka myšlení, napojená na nižší mysl (manas), která nevede k pravému poznání. Pouze přijímá smyslové podněty, je to prvotní informace o stavu našeho okolí. Vedle manasu tvoří tento obal i pět smyslových orgánů (džanendrije): čich, hmat, sluch, chuť a zrak, a pět orgánů konání (karmendrije): řeč, uchop, pohyb, vylučování a rozmnožování. Pracuje také s emocemi a touhami, ale pouze povrchně. Manómaja-kóša je smrtelná.

Vidžňánamája-kóša je obal intelektu. Je schránkou inteligence a je tvořen vyšší myslí (buddhi). Buddhi je propojeno s manasem, odkud přichází vjemy, které jsou dále zpracovávány. Buddhi je jasný rozum, schopnost abstraktně myslet. V buddhi sídlí karma (shromažďuje zkušenosti z minulých vtělení), a proto je tento obal nesmrtelný, zatímco manas a ego smrtelné jsou. Buddhi musí mít pod kontrolou ego. Zatímco schopnost vidět je manas, rozhodnutí, na co se podívám, je buddhi. Pokud má člověk buddhi málo rozvinuté, ulpívá na věcech.

Kauzální tělo

Posledním třetím tělem je kauzální nebo příčinné tělo (kárana šaríra). Toto tělo je na úrovni Prány a je nesmrtelné. To, co je v tomto těle, přechází do dalších životů. Nejsou tam například vzpomínky. Ty se smrtí ztrácíme. V tomto těle jsou uloženy schopnosti člověka, všechno s čím je schopen pracovat, tzn., že u každého člověka je jinak naplněno. Jsou zde také naučené vzorce jednání (vásány), kterých je třeba se zbavit, protože jsou překážkou na cestě zdokonalování člověka. S tímto tělem lze pracovat jenom v případě, že umíme pracovat s nižšími těly. Má pouze jeden obal:

Ánandamaja-kóša je nejvyšší obal, obal blaženosti, kosmického vědomí, který pohlcuje všechny nižší obaly a proniká je blažeností.