Čakry

V lidském těle, respektive v jeho jemnějším vitálním obalu, existuje celá řada kanálků, tzv. nádí, kterými proudí životní energie prána. Tři z těchto kanálků jsou významnější – sušumna, která vede přibližně podél páteře, a ida s pingalou, které se kolem sušumny vinou. Tyto tři kanálky se kříží právě v šesti hlavních čakrách, které se tím stávají mocnými energetickými centry.

Stejně jako celý systém nádí, i čakry se tedy nachází v pránickém těle, v obalu vitality, který je tvořený právě sítí nádí a čakrami (viz Skladba člověka).

Doslovný překlad slova „čakra", které pochází ze sanskrtu, je kolo. Čakry bývají připodobňovány k víru, protože právě v nich víří energie. Mají schopnost energii jak vyzařovat, tak i přijímat a dokonce i přetvářet. Díky svému propojení se navzájem ovlivňují. Čakry mají určité vibrace a září barvami. To, jak vibrují a jak září, je různé. Záleží na každém člověku. Pokud se člověk duchovně rozvíjí, čakry se pročišťují, zvyšuje se jejich vibrace a jasněji září. Naopak špatnou stravou, negativním myšlením a dalšími vlivy se vše jen zhoršuje, což má samozřejmě negativní dopad na zdraví i psychiku člověka. Praxí lze jednotlivé čakry pročistit a dosáhnout tak bezproblémového toku energie v těle. Čakry se otáčí v obou směrech, záleží, kterým směrem proudí energie.

Čaker je celá řada, nejvýznamnějších je sedm. Jsou to:

Těchto sedm čaker je umístěno podél páteře. Pokud je má člověk pročištěné, lze aktivovat sušumnu a probudit sílu kundaliní, která pak může sušumnou skrz čakry stoupat vzhůru.

Nižší čakry mají hrubší vibrace a jsou na nižší úrovni vědomí. Lze si je lépe uvědomit. Čím je čakra víš, tím je jemnější a člověk se dostává do plnějšího vědomí. Každá čakra je spojena nejen s určitou barvou a vibrací, ale také mantrou či gunou. S čakrami pracuje zejména tantra, ve které jsou jedním ze základních bodů učení. Objevují se ale také v rádžajóze.