Anaháta

Centrum lásky, soucitu a odpuštění, to je anaháta, srdeční čakra. Je spojená s prvotním zvukem, což naznačuje i její název (anaháta náda znamená nekonečný zvuk ÓM). Anaháta představuje vše, co si spojujeme se srdcem, vlastnosti, které mu v naší kultuře připisujeme, tedy již zmíněné lásku, soucit a odpuštění. Srdce ale považujeme také za sídlo duše a právě v anahátě si uvědomujeme to, co přesahuje hranice lidského chápání.

Vlastnosti

Jak napovídá český název, čtvrtá čakra se nachází v oblasti srdce, uprostřed hrudníku. Je sídlem pocitů a emocí, jako je bezpodmínečná láska a radost, přijímání každého bez výhrad a posuzování. Člověk není již orientován pouze sám na sebe, ale soucítí s ostatními, umí se na ně naladit, vcítit se do jejich situace a odpustit. Toto je jedna z charakteristických vlastností srdeční čakry. Člověk nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní. Vnímá, že je tu "cosi vyššího, božského". Anaháta je centrem mezi světským a duchovním. Tak jako nám anaháta zprostředkovává božské pocity lásky, blaženosti a radosti, tak nás neuzavírá ani pocitům nižších čaker jako jsou pochybnosti, smutek nebo úzkost.

Vlastnosti anaháty v člověku rozvíjí jeho tvořivost a talent, podporují jeho fantazii a kreativitu.

Symbolika

Barvou anaháta čakry je zelená a jejím prvkem je vzduch, což představuje schopnost procházet přes hranice lidské existence. Lotos má 12 okvětních lístků.

Anaháta je prostřední ze sedmi hlavních čaker. Tuto skutečnost symbolizují dva protilehlé trojúhelníky v podobě hvězdy. Ukazují, že enegie může směřovat vzhůru k vyšímu vědomí a pocitům, které jsme výše popsali (mužský princip), ale také může směřovat dolů, k nižším vibracím a s tím spojenými pocity smutku, žárlivosti, pochybování apod. (ženský princip). Vyrovnání obou těchto principů navozuje harmonii.

Zvířecím symbolem čakry je gazela, která se vyznačuje rychlostí.

Bídža mantrou je JAM.