Manipúra

Třetí čakra je v překladu místem drahokamu (man je drahokam a púra znamená město). Je to centrum životní energie, místo, které přitahuje pránu. V manipúře jsme očištěni od negativních energií prvních dvou čaker. Je překonáno nevědomí i podvědomí. Proto je manipúra nazývána kosmickou bránou. Symbolizuje překonání zvířecích principů a otevření dveří k nejvyššímu stupni.

Vlastnosti

Manipúra se nachází za pupkem, v oblasti solar plexu. Je sídlem nejen životní energie, ale také trávicího ohně. Pokud zde nejsou žádné blokace a čistá energie může volně proudit, pomáhá nám manipúra udržovat zdraví. V opačném případě se mohou vyskytovat různá onemocnění. Její vliv je výrazný zejména na trávicí soustavu.

Životní energie je v probuzené manipúře očištěna a může proudit do celého těla, kde napomáhá správnému fungování celého organismu. Na mentální úrovni zbavuje člověka negativních energií, které v prvních dvou čakrách byly velmi silné a stahovaly nás do nevědomí. Manipúra reguluje všech deset prán a setkávají se v ní prána a apána (viz článek Pančaprána).

Třetí čakra je spojována se sebevědomím, moudrostí, bystrostí a pravým poznáním.  Záře manipúry způsobuje velkou aktivitu, proto lidé, jejichž vědomí sídlí právě zde, bývají velmi činorodí. Za jejich aktivitou ale stále může být ego, snaha naplnit své ambice. Každopádně ale již nejsou hnáni svými pudy. Člověk si uvědomuje sám sebe a pokud se bude vědomě snažit, je na nejlepší cestě k seberealizaci.

Symbolika

Nesmírná záře dala manipúře žlutou barvu a prvkem je oheň. Proto bývá manipúra nazývána také ohnivé nebo sluneční centrum. Lotos má v manipúře deset okvětních lístků, která symbolizují pět prán a pět upaprán.

Ve středu čakry bývá zobrazován rudý trojúhelník obrácený špičkou dolů, což symbolizuje rozpínající se energii. S podobnou symbolikou se můžeme setkat i u múladháry.

Zvířecím symbolem je beran, jízdní zvíře boha Agniho, který ztělesňuje oheň. Božstvem spojeným s manipúrou je Višnu.