Múladhára

Múladhára je první lidskou čakrou. Představuje hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Bývá překládána jako kořenová čakra (múla znamená kořen nebo základ a adhara je podpora). Múladhára je základem lidského bytí.

Vlastnosti

Múladhára se nachází na spodním konci kostrče. Jako jediná z čaker se otevírá směrem k zemi. Sídlí v ní energie kundaliní, která po svém probuzení stoupá sušumnou vzhůru do ostatních čaker. V múladháře je uložena naše karma.

Múladhára je samotným základem, je tedy spojena s vůlí přežít, se základními instinkty, se snahou člověka zachovat svoji existenci, tzn. že se pojí s potřebou jídla či sexu (bez duchovního aspektu). Z múladháry vycházejí ty nejhrubší projevy člověka - násilí, zlost, touha po moci či jiné bažení. Pojí se také s hromaděním, zejména materiálních věcí, s touhou po bezpečí. Je ale také zdrojem životní síly, spojuje nás s naší minulostí a je tak základem pro duchovní růst člověka.

Tato čakra nás posiluje a vyživuje, umožňuje nám další duchovní růst. Při jejím pročišťování se na povrch mohou dostávat různé pocity, které se váží k našim minulým činům, a to jak ty příjemné, tak i ty negativní.

Příliš mnoho energie v této čakře nás vede k egoismu, sebestřednosti, vzteku a agresivitě. Pokud čakra není pročištěná, mohou odsud přicházet také pocity nejistoty, strachu, touha po materiálních věcech, neschopnost něčeho se vzdát, ale i přijmout.

Naopak správně rotující čakra nás spojuje se Zemí, dává nám stabilitu a vyrovnanost. Dodává nám energii a vitalitu, pocit jistototy a vnitřní sílu.

Symbolika

Múladhára je spojena s červenou barvou. Je symbolizována lotosem se čtyřmi okvětními lístky. Dalším symbolem múladháry je žlutý čtverec, který odkazuje na čtyři světové strany, na čtyři základní psychické funkce: mysl (manas), intelekt (buddhi), vědomí (čitta) a ego (ahankára) a zejména symbolizuje prvek země, se kterým je čakra spojena. Uvnitř čtverce bývá zobrazován červený trojúhelník otočený špicí dolů, který symbolizuje otevírání a rozšiřování vědomí.

Dalším symbolem múladháry je Šivův lingam, kolem kterého je obtočený had jako symbol energie kundaliní.

Zvířecím symbolem kořenové čakry je slon Airavata se sedmi choboty, což je jízdní zvíře boha Indry. Božstvem spojeným s múladhárou je bůh Brahma jako bůh stvořitel.

Bídža mantrou je LAM.