Sahasrára

Sedmá korunní čakra se jmenuje sahasrára. Nachází se na samém vrcholku hlavy a nazývá se také "brána k Bohu" (brahmarandra), protože je vstupní branou k duchovnímu poznání.

Vlastnosti

Sahasrára znamená v překladu "tisíc", což symbolizuje nekonečný počet okvětních lístků lotosu kvetoucího v této čakře. Sahasrára je sídlem nejvyššího vědomí, integrací všech nižších čaker. Otevření sahasráry je cílem jógy.

Korunní čakra je místem spojení Šivy a Šakti, místem osvobození, blaženosti, jednoty a sebeuskutečnění. Ve chvíli, kdy se otevře sahasrára čakra, dosahujeme plného vědomí a poznání, ego se rozpouští a my se navracíme k božské přirozenosti.

Otevřená sahasrára září jako slunce a v jejím světle blednou všechny ostatní čakry.

Symbolika

Sahasrára nemá žádnou barvu. Je čistým světlem, obsahujícím všechny barvy. Často se zobracuje hýřící všemi velmi jemnými nevýraznými barvami, někdy je bílá nebo zlatá. Lotos rozkvétá tisícem okvětních lístků, symbolem je trojúhelník probuzení. Korunní čakrou zní pranava Óm. Božstvem této čakry je Šiva jako nejvyšší vědomí.