Rytmický dech

Jedná se o dech, při kterém nadechujeme a vydechujeme, případně zadržujeme dech, v určitém rytmu.

Svámí Gítánanda tento dech označuje jako sukha púrvaka pránájámu a popisuje její čtyři varianty:

  1. Stejně dlouhý nádech a výdech.
  2. Nádech, zádrž dechu po nádechu, výdech. Vše ve stejné délce.
  3. Nádech, výdech, zádrž dechu po výdechu. Vše ve stejné délce.
  4. Nádech, zádrž dechu po nádechu, výdech, zádrž dechu po výdechu. Vše ve stejné délce.

Při všech těchto variantách, a v tom spočívá podstata rytmického dechu, dýcháme v určitém rytmu, který během praxe prodlužujeme. Svámí Gítánanda u sukha púrvaka pránájámy uvádí u všech částí dechu stejnou délku, tzn. že dýcháme u varinaty 1 nejdříve v rytmu 4:4, později 6:6 a 8:8. Vyšší rytmy lze také zařadit, ale není to nutné. U dalších variant je to obdobně. Varianty 2 a 3 začínáme v rytmu 4:4:4, později 6:6:6 a 8:8:8, u varinaty 4 to je 4:4:4:4, 6:6:6:6 a 8:8:8:8. Uvedená čísla znamenají, že například u 4:4:4:4 se nadechujeme na 4 doby (počítáme do čtyř jako bychom počítali vteřiny), zadržíme dech na 4 doby, vydechujeme na 4 doby a zadržíme dech na 4 doby.

V jiných variantách rytmického dechu lze také nacvičovat prodloužení výdechu, který je jednou tak dlouhý, co nádech (rytmy 2:4, 3:6, 4:8) nebo poloviční délka zádrží (rytmy 4:2:4:2, 6:3:6:3, 8:4:8:4).

Zásady:

  • Nácvik začínáme vždy s menším rytmem a prodlužujeme postupně, dle vlastních možností.
  • Během cvičení by neměly vznikat žádné nepříjemné pocity jako jsou tlak, bolest, pocit nedostatku vzduchu a podobně. Pokud se nějaké podobné pocity dostaví, svědčí to o zvolení příliš dlouhého rytmu.
  • Počítání by mělo být stále stejně dlouhé. Někdy se objevují tendence počítání urychlit, abychom dosáhli co nejvyššího rytmu.
  • Cvičení je dobré provádět v sedu se vzpřímenou páteří.