Jak online kurzy fungují?

  • Kurzy obsahují lekce (v podobě on-line videí) po cca 1 hodině.
  • V den objednání kurzu obdržíte na zadaný e-mail první lekci.
  • V případě, že jste si objednali kurz, který obsahuje více lekcí, budete následně v periodě 7 dní dostávat další lekce.
  • Všechny lekce jsou přístupné kdykoliv zpětně.

Vybrat si on-line kurz

banner joga

Síla slova

To, jakou moc slova mají známe všichni. Stačí si uvědomit, jak se cítíme, když nás někdo chválí, nebo naopak, když jsme kritizováni.

Slova a jejich energie, ať už pozitivní nebo negativní, formuje mezilidské vztahy. Vytváří přátelství nebo nepřátelství, sympatie, či antipatie. Z toho důvodu je důležité, abychom si byli vědomi toho, co vypouštíme z úst. Měli bychom dbát na to, aby naše slova neměla negativní energii, aby někomu neublížila, ale naopak přinášela radost. Jednou ze zásad jógy je ahimsa, tedy neubližování. Vztahuje se nejen k fyzickému konání, ale právě také k mluvení a myšlení. Neměli bychom ubližovat ani ostatním, ani sobě. Pokud budeme někomu lhát, pomlouvat ho nebo říkat věci, kterým ho chceme zranit, ubližujeme jak dotyčnému člověku, tak i sobě, protože se ta negativní energie, která je na naše slova vázána, obrátí také proti nám. Nikdy z takové řeči nebudeme mít dobrý pocit, naopak se ještě více rozlobíme.

Proto si dávejme pozor na to, co říkáme, abychom kolem sebe šířili radost, klid a pohodu. Bude to tak příjemné jak pro ostatní, tak i pro nás samotné.

Další informace

"jóga je cestou k sobě,
cestou ke štěstí."

Přehled kurzů