Předklonové jógové pozice

Předklonové pozice jsou skupinou ásan, která patří spíše k těm více relaxačním a bezpečným.

Nejen, že výrazně protahují a uvolňují svaly podél páteře, ale zároveň uvolňují mysl, přinášejí pokoru a klid.

Pozice záklonové a předklonové patří nerozlučně k sobě. Záklony bývají pro páteř velkou zátěží, proto by po nich vždy měla následovat některá z předklonových pozic, ve které můžeme hluboce prodýchat zádové svaly, uvolnit je a odstranit z nich napětí. Většina předklonových pozic patří k těm méně náročným, proto bychom je měli využívat právě na uvolnění a relaxaci.

U předklonů najdeme dva druhy provedení - předklon může být buď s rovnými zády nebo s kulatými. Každá varianta má své působení. Předklon s rovnými zády je namáhavější, více zpevňuje páteř a protahuje svaly na nohou. Naopak předklon s kulatými zády je více uvolňující a i protažení bývá lehčí.

Jak bylo řečeno výše, předklonové pozice stojí proti pozicím záklonovým. Není tomu pouze na fyzické úrovni, ale i na mentální. Tak jako záklony, které rozevírají hrudník, posilují sebedůvěru, tak naopak předklony vedou člověka k pokoře, učí nás přijímat to, co k nám přichází, rozvíjí klid a harmonii. Proto jsou tyto ásany vhodné pro všechny, kteří mají silné ego, neumí naslouchat ostatním, rádi kritizují, ale sami kritiku přijmout neumí. Jsou vhodné také pro velmi aktivní lidi, pro všechny, kdo podléhají stresu dnešní doby. Je velmi důležité tyto pozice cvičit vědomě, přecházet do předklonu právě s pokorou a plným odevzdáním se. Tomu napomáhá i dech, kdy do předklonu přecházíme zpravidla s výdechem, který nás uvolňuje a nechává odplynout stres, myšlenky a napětí.