Integrální jóga

Integrální jóga je pojem, kteří si někteří cvičitelé zvolili, aby odlišili svoje pojetí jógy od moderních stylů zaměřených na fyzické cvičení, jako je např. powerjóga.

Jedná se v podstatě o klasickou jógu zahrnující mj. i čtyři hlavní cesty jógy. Integrální jóga vychází z tradiční jógy a velkou pozornost tak vedle tělesného cvičení věnuje i mentálním technikám.

Nejedná se tedy o nový styl jógy, ale spíše o nový název pro tradiční učení, pro jógu jako takovou.