Sauča neboli čistota

Sauča uvozuje druhý stupeň rádžajógy - nijamu. Tak jako první stupeň (jama) je v češtině překládán jako "zákazy", nijama bývá označována jako "příkazy". Jedná se o doporučení, která zlepší náš život. Sauča je tedy čistota a to nejen těla, ale i našich slov, myšlenek či skutků.

Sauča na úrovni těla neznamená pouze mít základní hygienické návyky, je to také o vnitřní očistě a o tom, co do těla přijímáme. Naše strava by v ideálním případě měla být sattvická (více o stravě najdete mj. v článku Jsme to, co jíme), vzduch, který dýcháme, by měl být čistý a vše, s čím přichází do kontaktu naše kůže, ať už je to kosmetika nebo oblečení, by mělo být bez toxických chemikálií.

Čistota by měla být i na úrovni našich myšlenek, slov a činů. U všeho se ptejme: "Jaký z toho mám pocit?". Odpovědi jsou uvnitř nás, takže lehce poznáme, co je v pořádku a co ne. Pokud budeme praktikovat jamu, tzn. nebudeme lhát, lpět na ničem a budeme-li dodržovat ahinsu, tj. nenásilí, bude náš život lehce v souladu i se saučou.

Je třeba přijmout svoji nedokonalost a vždy se snažit dělat věci tak, jak v tu danou chvíli nejlépe dovedeme. To nás povede k souladu se sebou samými, s naší božskou podstatou, a tedy i k větší čistotě v našem životě.