Co je mantra

Mantra jsou posvátné slabiky nebo celá slova, která díky své vibraci přinášejí klid a duchovní povznesení. Mantry bývají v sanskrtu a může se jednat pouze o jednu slabiku, jako v případě základní mantry AUM, nebo o celé verše.

Překlad slova mantra je osvobození mysliMan znamená mysl a tara je osvobození. Jejich praktikováním tedy zklidňujeme mysl, protože ji připoutáváme k mantře podobně jako při koncentraci na dech, a zároveň sebou necháváme prostupovat její vibraci. Pokud mysl zklidníme a osvobodíme, zbavíme se současně i všech problémů, protože ten největší problém, resp. to, co problémy vytváří, je právě naše mysl.

Mantry jsou přesně dány, nelze si je vymyslet. Jsou to vibrace vesmíru. Byly nám předány mudrci, ke kterým přišly ve stavu hluboké meditace. Existují univerzální mantry, které jsou pro všechny, a tzv. osobní mantry, které jsou předávány žáku jeho učitelem.

Mantry můžeme recitovat nahlas nebo pouze v duchu. Praxe se provádí většinou v sedu s rovnou páteří. S mantrami nejvíce pracuje mantrajóga, využívají je ale i vyznavači jiných cest jógy, stejně jako hinduisté nebo buddhisté. V případě odříkávání vyššího počtu opakování se pro počítání používá tzv. mála.