Sri K. Pattabhi Jois

Sri K. Pattabhi Jois (1915 - 2009) byl žákem zakladatele aštangajógy Sri T. Krishnamacharya.

Jois se studiu a výuce jógy věnoval celý svůj život. Aštangajógu vyučoval v indickém Mysore až do své smrti.