Mindfulness neboli všímavost - umění být v přítomném okamžiku

Mindfulness je koncept, který se coby nový přístup k životu zabydluje ve slovníku moderní společnosti. Ve skutečnosti ale nejde o nic nového nebo převratného. Mindfulness, neboli všímavost, jak se nejběžněji překládá do češtiny, vychází z prastarých východních duchovních nauk, hlavně buddhismu, a jeho techniky jsou známé i v józe.

Ve své podstatě jde o udržování pozornosti v přítomném okamžiku, tedy to známé tady a teď, bez jakéhokoliv hodnocení toho, co vnímáme. Tak jako když je malé dítě ponořené do hry. Díky tomu, že udržujeme vědomou pozornost v přítomnosti, nic nehodnotíme ani na ničem neulpíváme, udržujeme si tím jakýsi nadhled, který nám umožňuje lépe porozumět jevům i souvislostem, lépe pochopíme, že vše je pomíjivé a že veškeré naše vnímání je „zabarveno“ momentálními pocity, zkušenostmi, očekáváními či prostě významy, které dějům a jevům dáváme. Díky nehodnotícímu postoji získáváme odstup a můžeme tak omezit rychlé automatické reakce, které vycházejí z našich vzorců. Tímto postojem také podporujeme svoji emoční stabilitu a celkovou vyrovnanost. Všímavost je cesta ke zklidnění mysli, zvládnutí stresu a udržení pozornosti.

Mindfulness do škol

Naše školství - západní systém školství obecně - klade na děti velké nároky. Několik hodin denně je po nich požadována pozornost. Přitom pro lidskou mysl, a dětskou obzvlášť, je přirozené, že se většinu času „někde toulá“. Zařazení mindfulness do běžné výuky dětem nejen zpříjemní a ozvláštní dlouhé vyučování, ale také jim pomůže udržet pozornost a posílí vztahy uvnitř kolektivu.

Nadační fond pro rozvoj plného vědomí, který spravuje také portál www.joga-online.cz, a díky kterému je možné nabízet naše online kurzy zdarma, má jako jeden ze svých stěžejních projektů také mindfulness do škol. Proběhla již řada workshopů na různých školách a zpětná vazba je velmi pozitivní. Nadšené jsou jak děti, tak učitelé. Více o projektu mindfulness do škol se dozvíte zde.