Kniha Pravda Je

Jsme tu proto, abychom jeden druhému pomohli. Nemysli si, že já jsem výše a ty níže. Jsme tu proto, abychom zjistili, jak můžeme být Šťastní, jak může být celý svět Šťastný. O tom můžeme spolu mluvit: Jak můžeme být Šťastní a jak můžeme toto Štěstí předat všem Bytostem.

Učení Átmavičáry a jóga

Šrí Ramana Maharši je jedna z největších duchovních osobností. Jeho učení nazývané Átmavičára přesahuje všechny tradiční systémy vedoucí k plné realizaci. Základní otázkou je "Kdo jsem já?", metodou sebedotazování tak hledáme svoji nejvnitřnější podstatu (átman) a rozpoznáváme jeho totožnost s prapodstatou všeho, s vesmírnou jednotou (brahman).

Jóga, jak ji dnes známe, má mnoho cest a přístupů, všechny ale sledují jeden jediný cíl, sjednocení. Ať už ta cesta vede více skrze mantry, studium starých textů, praxi ásan nebo správné konání, vždy nás vede k sobě samým, do svého nitra, k rozpoznání vlastní podstaty a splynutí s vesmírem, vyšším principem, Bohem nebo jakkoliv jinak TO chceme nazývat.

Šrí H.W.L Púndža a Pravda Je

Šrí Púndža zvaný Papadží potkal svého gurua Šrí Ramanu Maharšiho v jeho působišti u svaté hory Arunáčaly. Převzal od něj metodu sebedotazování, skrze kterou člověk může poznat sám sebe a Pravdu. Svou laskavostí, moudrostí a s notnou dávkou humoru pomáhal lidem překonat omezení ega.

Kniha Pravda Je obsahuje mnoho jednoduchých nadčasových PRAVD. Kdekoli knihu otevřete, najdete něco, co s Vámi bude rezonovat.

Český překlad knihy zajistil Nadační fond pro rozvoj plného vědomí díky finanční podpoře mnoha dárců. Děkujeme.

Ukázku z knihy a informace, jak ji získat, najdete zde: https://www.plnevedomi.cz/pravdaje